Arădenii beneficiari ai serviciilor oferite de către DGASPC sunt informați că la nivelul instituției s-a luat decizia ca pentru evitarea deplasării acestora la sediul din municipiul Arad, situat pe strada Iustin Marșieu, nr. 22, preluarea dosarelor de încadrare în grad de handicap pentru adulți și copii se va face prin serviciile locale de asistență socială din localitățile de domiciliu, adică la primăriile din fiecare comună sau oraș. Dosarele astfel preluate vor fi aduse la DGASPC Arad de asistentul social în baza unei programări prealabile pentru ca acesta să fie direcționat spre serviciile de specialitate.

Dosarele cu documentele, în original,  pot fi transmise și direct de beneficiari, prin Poșta Română, cu confirmare de primire.

Informații suplimentare despre depunerea documentelor se pot obține și la adresele de e-mail dedicate:

 

 

 

sau la telefoanele:

 

0257- 280757 – Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

0257- 252275 – Serviciul Evaluare Complexă a Copilului

 

De asemenea, în această perioadă toate certificatele de încadrare în grad de handicap emise se vor transmite de către DGASPC Arad prin poștă, cu confirmare de primire din partea beneficiarului.                      

DGASPC Arad face  precizarea că în conformitate cu prevederile art.4, alin.5 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 valabilitatea documentelor eliberate de institiuțiile și autoritățile publice, în acest caz certificatele de încadrare în grad de handicap, se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

 

 

 

 

 

Recomandările redacției