OLYMPUS DIGITAL CAMERAAngajaţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad au colectat în primul semestru al anului suma de 848.934.000 lei, cu peste 27 de milioane mai mult, comparativ cu semestrul I al anului 2012. Datele provin din raportul semnat de directorul Marius Drăgănescu şi prezentat în şedinţa Colegiului Prefectural de ieri. „Factorii care au contribuit la realizarea nivelului actual de colectare a veniturilor bugetare, ce înregis­trează o creştere faţă de anul anterior, sunt: acţiunile prompte de executare silită (emiterea de somaţii, popriri de conturi, popriri terţi, se­chestre bunuri mobile şi imobile); creşterea gradului de conformarea voluntară la plată a contribuabililor; activităţile de inspecţie şi control susţinute ale organelor de inspecţie fiscală”, se arată în raport.
Efort susţinut
În ceea ce priveşte rambursările de TVA, încasările din semestrul I s-au ridicat la 351.412.000. Din această sumă taxa restituită a fost de 172.124.000 lei. Astfel, suma încasată a crescut cu 11%, comparative cu anul trecut, iar suma rambursată a crescut cu 62%.
De menţionat că arieratele bugetare rămase de recuperate până pe 30 iunie se ridică la 119.674.000 lei. „Numărul ac­ţi­unilor de inspecţie fiscală realizate în semestrul I al anu­lui 2013 a fost de 1.296, fiind cuprinse inspecţii fiscale generale, inspecţii fiscale parţiale, controale inopinate, controale încrucişate, scopul acestora fiind depistarea, li­mitarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală. Va­loarea sumelor suplimentare stabilite urmare inspecţiilor efectuate: 69.028 mii lei, din care: 46.480 mii lei reprezintă obligaţii principale, respectiv diferenţe de impozite şi taxe calculate de organele de inspecţie fiscală faţă de obli­gaţiile bugetare declarate de contribuabili; 17.305 mii lei reprezintă dobânzi şi pena­lităţi de întârziere; 395 mii lei valoarea amenzilor aplicate; 4.848 mii lei reprezintă TVA fără drept de rambursare rezultat urmare inspecţiilor fiscale pentru soluţionarea deconturilor negative cu opţiune de rambursare. Sumele suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală reprezentând TVA nedecla­rată şi neplătită de către ope­ratorii economici s-au ridicat la 38.536 mii lei. Aceasta este încă o dovadă a faptului că unul din domeniile de mare risc în ce priveşte evaziunea fiscală este cel al tranzacţiilor prin care se încearcă neevidenţierea, nedeclararea şi ca urmare sustragerea de la plata taxei pe valoarea adăugată”, se mai arată în raport.

Recomandările redacției