OLYMPUS DIGITAL CAMERAAgenţia Naţională de Administrare Fiscală a dat publicităţii lista cu agenţii economici care înregistrau obligaţii restante la bugetul general consolidat al statului la data de 31 decembrie 2012. Potrivit declaraţiilor lui Marius Drăgănescu, directorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad, arieratele rămase de recuperat la sfârşitul anului trecut au fost de 109.107.000 lei. Asta, în condiţiile în care, la sfârşitul anului 2011, Finanţele aveau de recuperat datorii de 128.113.000 lei. „Totalul arieratelor defalcat pe bugete se prezintă astfel: bugetul de stat – 69.985.000 lei; bugetul asigurărilor sociale de stat – 27.871.000 lei; bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate – 9.958.000 lei; bugetul asigurărilor pentru şomaj – 1.293.000 lei. La începutul anului s-a pornit cu un sold al arieratelor de 128.113.000 lei, rezultând o dimi­nuare a acestora cu 19.006.000 lei în cursul anului 2012, aproape cu 15%”, susţine Marius Drăgănescu.
Conform site-ului ANAF, Fiscul trebuie să recupereze de la cei mai mari cinci datornici din judeţ nu mai puţin de 5.465.000 de lei. Astfel, în fruntea topului rău-platnicilor se află un agent economic care are ca obiect principal de activitate „fabricarea de articole confecţionate din textile”. Acesta avea de plătit la sfârşitul anului trecut 2.000.000 de lei. Pe locul al doilea, cu datorii de 1.300.000 de lei se afla o firmă care are ca obiect de activitate „comerţul cu ridicata”, ultima poziţie pe podium fiind ocupată de o societate care are ca obiect principal de activitate „intermedieri în comerţul cu produse diverse”, cu datorii de 1.150.000 de lei. O firmă care activează în domeniul alimentaţiei publice şi are datorii de 535.000 de lei ocupă locul al IV-lea, iar pe poziţia a V-a se află o societate care are ca obiect de activitate „lucrări de construcţii”
Programul de colectare a fost depăşit
Pentru recuperarea restanţelor, ins­pectorii DGFP Arad au comunicat în    cursul anului trecut 62.499  somaţii, pentru debite de 424.289.000 lei; au fost făcute 66.100 de popriri pe conturi bancare, pentru debite de 176.037.000 lei şi 10.800 de popriri pe venituri la terţi, pentru datorii de 56.508.000 lei. De asemenea, au fost puse 183 sechestre pe bunuri mobile, pentru recuperarea unor datorii de 25.061.000 lei şi 184 sechestre asu­pra unor imobile, pentru debite de 76.263.000 lei.
„În anul 2012 s-au colectat venituri la bugetul general consolidat însumând 1.661.993.000 lei. Realizarea programului de colectare a veniturilor bugetului general consolidat al statului re­pre- zintă obiectivul principal al Fiscului. Pentru fiecare lună Agenţia Naţională de Administrare Fiscală stabileşte un program de încasări fiecărui judeţ în parte, în funcţie de sumele declarate de operatorii economici şi de arieratele aflate în sold. Mobilizarea eficientă a întregului aparat fiscal a condus la încasări substanţiale în cursul anului 2012. Luând în considerare programul de încasări stabilit de la nivel central, Fiscul arădean a reuşit în această perioadă o depăşire a programului cu 7,3 puncte procentuale. Specific unei administraţii fiscale moderne, majoritatea contribuabililor îşi plătesc voluntar obligaţiile bugetare, dând dovadă de conştiinţă fiscală. Însă, atunci când se înregistrează arierate  bu­getare recurgem la aplicarea mă­surilor de executare silită.  În acest sens, cu toate că suntem conştienţi de greutăţile financiare prin care trec mulţi operatori economici, avem obli­gaţia să întreprindem toate măsurile de exe­cutare silită, în ve­derea recuperării datoriilor înregis­trate la bugetul general consolidat al sta­tului”, se arată într-un raport semnat de directorul Marius Drăgănescu, care a fost prezentat în Colegiul Prefectural de ieri.
Lucian Şerban

Recomandările redacției