FinanteUn cetăţean maghiar, administrator al unei firme din Sintea Mare, care are obiect de activitate comerţul cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor, a intrat în vizorul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad. Motivul? Societatea are datorii de aproape patru milioane de euro la bugetul de stat, astfel încât bărbatul, trebuie să răspundă cu bunurile proprii. „Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Arad, în conformitate cu prevederile articolului 27 alineatul 1 şi al articolului 28 din Codul de Procedură Fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, în urma ana­lizei referatului şi a documentelor întocmite de către Administraţia Finanţelor Publice a oraşului Chişineu-Criş, precum şi a procesului verbal de insolvabilitate, dispune atragerea răspunderii administratorului S.C. Hunteragro SRL, cu sediul în localitatea Sintea Mare numărul 232, judeţul Arad, în persoana domnului Tusjak Tamas, administrator, cetăţean maghiar, do- miciliat în Ungaria. Starea de insolvabilitate a societăţii se datorează neachitării obligaţiilor de pla­tă restante în sumă de 16.772.540 lei. Aceasta reprezintă cea mai mare sumă pentru care Fiscul ară­dean a dispus atragerea răspunderii unui administrator”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad.
Dosarul a fost trimis la DNA
Acesta povesteşe că societatea, reprezentată de Tusjak Tamas, în cali­tate de administrator, a fost declarată ca fiind insolvabilă, fără bunuri sau venituri urmăribile, pentru obligaţiile fiscale datorate la bugetul general consolidat şi neachitate până la data declanşării stării de insolvabilitate. Datoriile firmei se ridică, conform reprezentanţilor DGFP, la 16.772.540 lei. „Până în momentul de faţă nu au fost efectuate plăţi pe toată perioada de activitate, rezultând reaua credinţă a administratorului societăţii. De asemenea, nu există posibilitatea recuperării creanţei pe calea executării silite întrucât societatea nu deţine bunuri mobile sau imobile şi nici nu dispune de venituri băneşti după cum rezultă din popririle bancare. Administratorul societăţii este de negăsit, el nefigurând cu drept de rezidenţă pe teritoriul României, probabil s-a reîntors în Ungaria şi în felul acesta demonstrând reaua credinţă, considerând că astfel poate eluda plata obligaţiilor datorate de societatea pe care o administrează”, mai spune Arusti. În condiţiile în care cetăţeanul maghiar nu a dat curs nici invitaţiei făcute de Activitatea de Inspecţie Fiscală, pe perioada controlului efectuat, inspec­- torii au sesizat Serviciul Teritorial Timişoara al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. „Deoarece administratorul nu a dat curs solicitării noastre de a da explicaţii cu privire la situaţia creată, se consideră că acesta a dat dovadă de rea cre­dinţă, rezultată şi din faptul că în calitate de reprezentant legal al firmei nu s-a comportat ca un bun administrator şi nu s-a asigurat de bunul mers al societăţii, conform Legii 31/1990 privind societăţile comerciale. Decizia de atragere a răspunderii va fi comunicată or­ganelor fiscale maghiare conform procedurii legale de colaborare interstatală, în vederea recuperării datoriilor acumulate la bugetul general consolidat al statului. Pe cale de consecinţă, administratorul societăţii va răspunde cu bunurile personale pentru prejudicie- rea bugetului”, a încheiat purtătorul de cuvânt al DGFP.
Trebuie spus că Fiscul arădean a emis până în momentul de faţă 13 decizii pentru atragerea răspunderii personale a administratorilor unor societăţi cu datorii la stat, suma totală ridicându-se la peste 57 milioane lei.

Recomandările redacției