Ca în fiecare an, potrivit legii se procedează la  „indexarea pe baza ratei inflaţiei a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2023”. Majorarea e dată de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior adoptării hotărârii de consiliu local. Cifra este  comunicată de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Pentru anul 2021, rata inflației a fost de 5,1%. În consecință și impozitele și taxele locale vor fi majorate cu acest procent. Este vorba de: impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; impozitul pe teren şi taxa pe teren; taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; impozitul pe mijloacele de transport;  taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; impozitul pe spectacole; taxele speciale. De asemenea  și amenzile și  care constituie venit la bugetul local vor fi majorate cu acest procent de 5, 1%. Date fiind cifrele din acest an ale ratei inflației anul 2024 va fi unul în care în mod aproape sigur indexarea va fi și mai mare decât pentru 2023.

Recomandările redacției