În curând pot fi depuse proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere, pentru obținerea finanțării prin Programul Operațional Regional (POR). Aradul are proiecte în lista prio­rităților pentru accesarea finan­țării. Unul dintre cele mai im­portante este Arad – Buteni.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest a anunțat relansarea  apelului de proiecte din cadrul prio­rității de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, împreuna cu Ghidul soli­citantului corespunzător.
Reabilitarea infrastructurii de drumuri cu finanțare europeană nerambursabilă prin Programul Operațional Regional (POR), în perioada 2014 – 2020, se face în cadrul priorității de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.
Apelul de proiecte din cadrul prio­rității de investiții 6.1, împreună cu Ghidul solicitantului corespunzător acestuia, a fost re­lansat de către Ministerului Dezvoltării Regionale, în data de 6 decembrie 2016.
Astfel, în lista proiectelor prioritare obținerii finanțării intră: modernizare DJ 709 Arad-Pâncota și DJ 792C, Buteni-Șilindia-Tîrnova-Pâncota, mo­dernizare DJ 682C, inclusiv pod Mureș, pentru funcțiunea de Centură Est Arad și modernizare DJ 709E, Sânpetru German – limită județ Timiș. Aceste proiecte sunt ale Consiliu­lui Județean.
Așadar, odată cu această relansare, s-a dat startul pregătirii proiectelor astfel încât, începând cu data de 6 ianuarie 2017 – de la ora 15:00, să poată fi depuse în vederea solicitării de finanțare nerambursabilă. Spre deosebire de apelul anterior, în cadrul acestui apel de proiecte cererile de finanțare se vor depune utilizând exclusiv aplicația My SMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.
Proiectele vor putea fi depuse spre finanțare până în data de 6 iulie 2017, la ora 15.00. Informații despre POR 2014-2020, prioritatea de investiții 6.1 și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe pagina web a ADR Vest, www.adrvest.ro, precum și pe site-ul programului, www.inforegio.ro.

Recomandările redacției