Condițiile sanitare, dar și angajamentele de digitalizare în ce privește interacțiunea dintre contribuabil și finanțele publice conduc la o accelerare a acestui proces. În acest sens, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara informează contribuabilii că, începând cu 1 martie 2022, documentele transmise de către persoanele juridice, asocierile şi alte entități fără personalitate juridică, P.F.A-urile, profesiile liberale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale se va face, exclusiv, prin intermediul Spațiul Privat Virtual (SPV). Toate acestea sunt conforme cu OG nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale publicat în Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021. În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își îndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță. „Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiul Privat Virtual până la data de 1 martie 2022, dată după care comunicarea cu organul fiscal se va face exclusiv online, pentru a nu risca eventualele efecte negative care pot apărea dacă un document trebuie depus sau înscris într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic şi nu prin SPV“, spun cei de la Finanțe. Serviciul on-line „Spațiul Privat Virtual” este un serviciu gratuit, disponibil 24 h/24 h, 7 zile/7 zile şi care pune la dispoziția contribuabililor acte administrative, precum şi alte documente, emise automat sau la cerere. La rândul lor contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV, declarații fiscale, precum şi diverse cereri sau sesizări.Înregistrarea în „Spațiul Privat Virtual” se efectuează direct pe https://pfinternet.anaf.ro  sau pe www.anaf.ro  în secțiunea ”Spațiul Privat Virtual”.În situația în care contribuabilii dețin un certificat digital calificat înregistrat pe site-ul ANAF, autentificarea în Spațiul Privat Virtual se face cu ajutorul acestuia. Informații suplimentare se pot obține: prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului: https://www.anaf.ro/asistpublic/;   telefonic , apelând Call Center-ul de asistență al ANAF, la nr. 031.403.91.60 la structurile de asistență pentru contribuabili, din cadrul unităților fiscale teritoriale;  telefonic, la numerele de telefon aferente unităţilor fiscale teritoriale.

Recomandările redacției