profesoriSindicatul Democratic din Învăţământ Arad a transmis o sesizare conducerii Ministerului Educaţiei, după ce Direcţia Buget-Finanţe şi Resurse Umane din cadrul ministerului, a transmis unităţilor de învăţământ să convoace de urgenţă consiliile de administraţie pentru a hotărî să nu se mai acorde sporuri pentru condiţii periculoase sau vătămătoare. În opinia profesorilor, acest lucru contravine legii. „Legea spune că în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, condiţii periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază. Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, în limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, având la bază buletinele de determinare sau, după caz, expertizare emise de către autorităţile abilitate în acest sens“, declară prof. Dănuţ Ieneşescu, liderul Sindicatului Democratic din Învăţământ.
De asemenea, cadrele didactice sunt nemulţumite de faptul că aceeaşi conducere a Direcţiei Buget-Finanţe a afirmat că nu se poate acorda personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic concediul de odihnă suplimentar între cinci şi zece zile lucrătoare, prevăzut în contractul colectiv de muncă. Se invocă astfel faptul că la nivelul unităţilor de învăţământ nu există contracte colective de muncă încheiate şi înregistrate. „Considerăm că funcţionarii din minister trebuie să contribuie la buna funcţionare a sistemului de învăţământ, prin aplicarea corectă a dispoziţiilor legale, şi să nu dea dispoziţii, în cele mai multe cazuri verbal, menite să creeze haos în sistem şi prin care se impune încălcarea legii. Potrivit articolelor din lege şi Codul muncii, legiuitorul a consacrat obligaţia legală de negociere colectivă pentru unităţile care au mai mult de 21 de salariaţi şi nu obligaţia legală de încheiere a contractelor colective de muncă la nivel de unitate, încheierea acestuia depinzând de acordul de voinţă al părţilor negociatoare“, mai susţine Ieneşescu.
Sindicatul îi cere astfel ministrului Educaţiei să dispună transmiterea unor precizări scrise către reţeaua unităţilor de învăţământ, referitoare la acordarea sporului pentru condiţii de muncă. Totodată i se cere şi clarificarea situaţiei în ceea ce priveşte acordarea concediului de odihnă suplimentar, între cinci şi zece zile lucrătoare pentru personalul didactic auxiliar şi personalul nedidactic.

Recomandările redacției