stranduriÎn decursul anului 2013, Direcţia de Sănătate Publică Arad, prin Serviciul de Control în Sănătate Publică, va efectua un număr de 88 controale igienico-sanitare în taberele şcolare, centrele de agrement pentru tineret, ştrandurile şi băile publice din judeţul Arad.
În judeţul Arad avem în evidenţă opt tabere pentru copii şi tineri. Acestea vor fi verificate în perioada iunie – septembrie 2013. „Se urmăreşte ve­rificarea respectării prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor şi a Ordinului privind mediul de viaţă al populaţiei; verificarea conformi­tăţii produselor biocide (avizare, etichetare, utilizare); verificarea respectării legii privind interzicerea fumatului în spaţiile publice închise; verificarea respectării HG nr. 924 / 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare şi a respectării Ordinului MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind produc­ţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, în cadrul blocurilor alimentare din taberele şcolare; supra­vegherea sănătăţii lucrătorilor; însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă de către personalul angajat“, ne-a declarat dr. Laura Nicolescu, directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică Arad.
În atenţia DSP intră nouă ştranduri, dintre acestea însă numai două au sistem de recirculare continuă a apei din bazine. Toate ştrandurile vor fi verificate în perioada iunie-septembrie 2013. Se va verifica mediul de viaţă al po­pulaţiei, componenţa trusei sanitare şi a baremului de materiale, ce intră în dotarea posturilor de prim ajutor fără cadre medicale, supravegherea sănă­tăţii lucrătorilor, precum şi însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă de către personalul angajat.
Vor mai fi verificate opt bazine de înot şi piscine, dintre care patru sunt descoperite şi patru acoperite, o zonă naturală de îmbăiere – Lacul Ghioroc, cinci centre de agrement pentru tineret şi trei campinguri.
„În funcţie de constatările din teren, vom informa opinia publică şi autorităţile locale. De asemenea, vor fi luate măsurile legale care se impun“, ne-a asigurat Laura Nicolescu.

Recomandările redacției