vanatoareDepartamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice a organizat, în vară o acţiune de atribuire a unor fonduri de vânătoare. Cu această ocazie au fost depuse la sediul departamentului cu pricina patru dosare pentru atribuirea directă a dreptului de gestionare a faunei cinegetice, după cum se arată într-un proces verbal întocmit de Comisia de atribuire a dreptului de gestionare a faunei cinegetice intrat în posesia noastră. Unul dintre dosare a fost întocmit de Direcţia Silvică Arad pentru fondul de vânătoare de la Petriş. Surpriză însă. Direcţia Silvică Arad nu s-a „calificat” din cauză că Regia Naţională a Pădurilor (RNP) Romsilva, o societate de stat… înregistra datorii la bugetul de stat. Acest lucru a fost dovedit cu ajutorul certificatului de înregistrare fiscală nr. 1177160/25.07.2014. Ulterior, fondul cu pricina a fost atribuit Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Arad, dar în condiţiile în care Direcţia Silvică a făcut contestaţie, iar comisia de soluţionare a contestaţiilor a decis să o admită, s-a organizat o nouă licitaţie. Din informaţiile noastre, luni a fost termenul limită pentru depunerea dosarelor, s-au înscris doi participanţi, dar Direcţia Silvică nu a putut să participe tot din cauza datoriilor.
Deşi am încercat să luăm legătura cu Gelu Zdrenghea, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Silvice Arad, acest lucru ne-a fost imposibil. În aceste condiţii, am trimis o solicitare scrisă pe adresa RNP, pentru a afla care au fost motivele pentru care s-a ajuns aici. De asemenea, am solicitat să ni se răspundă când vor fi plătite datoriile şi câte fonduri de vânătoare din ţară au fost pierdute din aceas­tă cauză.
Cheltuielile, corelate cu activităţile desfăşurate?
Trebuie spus însă că, în urmă cu câteva luni, ziarul nostru a trimis o altă solicitare scrisă către RNP, pentru a afla la cat s-au ridicat cheltuielile cu vânătoare pe parcursul sezonului de vânătoare trecut, care a fost profitul sau pierderea potrivit ultimului bilanţ în ceea ce priveşte activitatea de vânătoare. Răspunsul primit nu a prea avut legătură cu întrebările, dar din acesta a reieşit că Romsilva nu are probleme financiare. „Cheltuielile înregistrate sunt corelate cu acti­- vităţile [….] (n.r. sale – prezentate în prima parte a răspunsului) şi cu prevederile contractelor de ges­tionare a fondurilor cinegetice (referitoare la hrană, personal de întreţinere, taxe şi tarife de gestiune etc), iar veniturile înregistrate acoperă aceste cheltuieli, atât pentru fondurile ges­- tionate cu contracte standard, cât şi pentru cele (nu puţine la număr) cu contracte de gestiune temporară – fonduri atribuite pentru gospodărirea lor, până la atribuirea definitivă către alţi gestionari, în condiţiile legii”, se arăta în adresa trimisă redacţiei, care a fost semnată de Adam Crăciu­nescu, directorul general al RNP. Având în vedere că regia a ajuns să aibă datorii la ANAF, înseamnă că există însă anumite probleme de ordin financiar.

Recomandările redacției