Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu a participat în perioada 1 – 3 Octombrie 2018, la a 44-a Conferință a directorilor agențiilor de plăți din Uniunea Europeană, eveniment desfășurat la Viena, sub auspiciile președinției europene a Austriei.
Din delegația României au mai făcut parte directorul gene­ral adjunct AFIR, Daniel Crun­țea­nu și directorul general al APIA, Adrian Pintea.
„România și Uniunea Europeană sunt unite printr-o le­gătură creată acum 18 ani când a fost înființata Agenția SAPARD (în prezent AFIR). Pentru a da un nou avânt relațiilor dintre Agențiile de plăți din Europa, acum când România sărbătorește 100 de ani de modernitate și ne pregătim să preluăm președinția Con­siliului Uniunii Europene în primul semestru al lui 2019, doresc să creăm o interacțiu­ne reală între instituții bazată pe sprijin, performanța, oportunități, responsabilitate, echipa. În afară de aceste eve­nimente care ne reunesc periodic, astăzi propun să cons­- truim o relație între agențiile noastre bazată pe o abordare neconvențională prin organizarea unui eveniment sportiv, un campionat european de fot­bal între Agențiile de plăți, lucru ce va sprijini informal obiectivele cheie ale strategiei europene 2020” a decla­rat directorul general AFIR, Adrian Chesnoiu în mesajul adresat participanților.

Recomandările redacției