Deputatul Mihăiţă Calimente a afirmat că a avut, ieri, o întâlnire cu subprefectul Radu Stoian vizavi de dizolvarea Consiliului Local Târnova şi de rezolvarea problemelor bugetare ale primăriei conduse de Florin Farcaşiu, având în vedere că bugetul acestei instituţii nu a fost aprobat de către legislativul local. Calimente a susţinut că solici­tarea de dizolvare a fost făcută la Prefectură, lucru infirmat de reprezentanţii acestei instituţii, dar şi de primarul Farcaşiu. Mihăiță Calimente a anunțat că primarul comunei Tîrnova, Florin Farcașiu, a adresat o cerere Instituției Prefectului prin care solicită dizolvarea Consiliului Local Tîrnova. „Domnul primar a solicitat dizolvarea Consiliului Local şi a mai adresat o cerere, pentru deblocarea bugetului astfel încât să se poată face plăţi în cazul persoanelor cu handicap şi a altora aflaţi în nevoie stringentă”, a declarat Mihăiță Calimente. Reprezentanţii Prefecturii au transmis un comunicat de presă în care spun că solicitarea nu a fost făcută instituţiei, care nu are asemenea atribuţii, ci instanţei de judecată. „Referitor la unele informaţii apărute în mass-media locală în cursul zilei de astăzi, cu privire la demersurile de dizolvare a Consiliului Local Târnova, întreprinse de primarul comunei, Florin Farcaşiu, Instituţia Prefectului – judeţul Arad precizează următoarele: conform Legii 215/2001 republicată, art. 55, alin. (2), primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice altă persoană interesată poate să sesizeze instanţa de contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (1) (cazuri în care se poate dizolva de drept Consiliul Local, n.n.). Instanţa analizează situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consi­liului local. Hotărârea instanţei este definitivă şi se comunică prefectului. Drept urmare, instanţa de contencios (Tribunalul Arad în această speţă) este singura care se poate pronunţa cu privire la îndeplinirea condiţiilor legale pentru dizolvarea Consiliului Local. Decizia instanţei va fi comunicată ulterior Instituţiei Prefectului, iar dacă sentinţa va prevedea dizolvarea Consiliului Local, Instituţia Prefectului va informa Guvernul care va trebui să stabilească data alegerilor parţiale în termen de maximum 90 de zile de la dizolvarea Consiliului. Primarul comunei Târnova a informat Instituţia Prefectului cu privire la depunerea la Tribunalul Arad a unei sesizări în baza Legii 215/2001 republicată, art. 55, alin (2), motivând cu întrunirea condiţiilor prevăzute la art. 55 alin (1) lit. b din Legea 215/2001 republicată ce prevede dizolvarea de drept a Consiliului Local «în cazul în care nu a adoptat în trei şedinţe ordinare consecutive nicio hotărâre». Din punct de vedere legal Instituţia Prefectului nu este abilitată pentru «a aviza» sau «a nu aviza» un demers făcut în baza art. 55, alin (2) din L. 215/2001 republicată, de către primarul unităţii administrativ-teritoriale, viceprimar, secretar, sau orice altă persoană interesată”, se arată într-un comunicat de presă al Prefecturii Arad.

Recomandările redacției