Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad aduce la cunoştinţa cetăţenilor că potrivit O.U.G. nr. 41/2016, taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 5 lei se încasează doar la solicitarea unui act de identitate având ca motiv: schimbarea adresei de domiciliu (în aceeaşi localitate, dintr-o localitate în alta şi din străinătate în România); înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei sau preschimbarea buletinelor de identitate.

Astfel, pentru celelalte motive privind eliberarea unui act de identitate (expirare, pierdere, deteriorare, schimbare nume/prenume, primul act de identitate, etc), costul unei cărţi de identitate este de doar 7 lei, respectiv 1 leu pentru cartea de identitate provizorie.

Întrucât cadrul legislativ în vigoare pe linie de evidenţă a persoanelor, respectiv O.U.G nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, aprobată cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte în sarcina cetăţeanului român obligaţia de a deţine un act de identitate valabil, documentul fiind eliberat exclusiv la solicitarea acestuia.

Acest fapt constituie un apel către toţi cetăţenii, pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii.

În acest sens, titularul va solicita serviciului de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu eliberarea unui nou document de identitate cu minim 15 zile şi maxim 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate precum şi pentru orice alte situaţii intervenite în statutul civil al persoanei sau ca urmare a schimbării domiciliului.

În situaţia în care cetăţenii nu respectă termenele stabilite prin lege pentru punerea în legalitate cu acte de identitate, aceştia vor fi sancţionaţi contravenţional cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei.

 

Oana Ilea

Recomandările redacției