Rezultatele finale ale examenului de Definitivat în învățământ au fost afişate ieri, iar din totalul de cele aproape de 150 de cadre didactice, doar trei candidați au obținut nota maximă.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, deci pentru obținerea titularizării, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât şi la proba practică, iar pentru a obține un post pe o perioadă determinată, adică ca și suplinitor, candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5.
Chiar dacă majoritatea cadrelor didactice au obținut nota 10 în cadrul inspecțiilor la clasă, notele de la proba scrisă a lăsat de dorit. La nivelul județului Arad s-au înregistrat șase medii sub 5, cea mai mică fiind 2,1, obținută de un candidat cu proba de concurs Educație Fizică și Sport. Același candidat are și cea mai mică medie – 4,47, în condițiile în care atât la cele două inspecții, cât și pe portofoliu, a primit nota maximă, iar calificativul acordat a fost de „Foarte bine”, discordanța între notele date de comisie și notele date de corectorii lucrării scrise fiind uriașă.
Se așteaptă rezultatele
de la contestații
Totuși, s-au înregistrat trei note de zece la proba scrisă, aceastea fiind și notele generale. Nota maximă a fost obținută de un profesor de Limba și literatura germană modernă și de doi profesori de Arte vizuale. Cei trei candidați au obținut 10 pe linie, pentru proba scrisă, pentru cele 2 inspecții, cât și pentru portofoliu.
Rezultatele afișate ieri nu sunt finale, candidații nemulțumiți putând să depună contestații în ace­eași zi. Reprezentanții Inspectora­- tului Școlar Județean Arad au ținut să precizeze că „în conformitate cu Adresa MEN nr. 2409/DGISSEP/23.07.2018, se poate contesta numai nota la proba scrisă, iar prin contestație nota obținută poate să crească sau să scadă”.
Rezultatele finale se afişează în data de 27 iulie.
Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învă­- ţământ preuniversitar şi de a participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.
(I.P.)

Recomandările redacției