Recent, s-a derulat în Malta seminarul ,,Early School Leaving: VET and Youth Work as an alternative learning pathway/Părăsirea timpurie a școlii – VET și Tineret lucrând la o cale de învățare alternativă”, organizat de European Union Programmes Agency (EUPA) cu suportul oferit de Directorate for Lifelong Learning and Early School Leavers, Ministry for Education and Employment Malta.

România a fost prezentă la seminar de doi participanți, unul din domeniul VET, al specialiștilor în educație și unul din domeniul Tineret.

Reprezentanta specialiștilor a fost de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Arad, prof. psiholog Otilia Ardelean.

Ceilalți participanți au fost din Croația, Macedonia, Belgia, Turcia, România, Suedia, Italia, Cipru, Malta și Portugalia.

Pe parcursul zilelor de seminar au fost organizate dezbateri, schimburi de experiență, activități în parteneriat și au fost împărtășite exemple de bune practici în domeniu.

Totodată, au fost organizate vizite la instituții malteze care se ocupă cu soluționarea și prevenirea abandonului școlar: Malta College of Art Science and Technology, Alternative Learning Programme, Institute of Tourism Studies  și Aġenzija Żgħażagħ.

S-a lucrat pe grupe, la conturarea unui proiect pe tema prevenirii și soluționării abandonului școlar, comunicarea fiind realizată în limba engleză.

Un punct important a fost acela al evidențierii și dezvoltării educaţiei pentru carieră prin prisma serviciilor de informare, consiliere şi orientare oferite de instituțiile reprezentate.

Participarea la seminar a fost posibilă datorită oportunității oferite de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale/ANPCDEFP România.

Pe parcursul zilelor de seminar s-a învăţat de la colegii europeni şi împreună cu aceştia despre sistemele educaţionale ale ţărilor reprezentate, despre modalităţi de intervenţie, reducere şi prevenţie în situaţii de risc privind abandonul şcolar al elevilor, s-au împărtăşit experienţe de muncă şi exemple de bune practici.

Şi nu în ultimul rând, seminarul a oferit ocazia exersării şi dezvoltării abilităţilor de comunicare în limba engleză cu specialiști și reprezentanți ai tinerilor din diferite ţări europene, a competenţelor personale, profesionale şi de scriere de proiecte Erasmus +.

(P.B.)

Recomandările redacției