ajutoareArădenii care vor solicita ajutoare pentru încălzirea locuinţei şi care vor prezenta date false autorităţilor riscă să fie cercetaţi penal, a anunţat, miercuri, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad (DDAC).

Într-un comunicat de presă, reprezentanţii DDAC au precizat că cererea privind acoradrea ajutorului pentru încălzirea locuinţei trebuie să fie completată cu datele reale ale beneficiarilor de încălzire a locuinţei.

Beneficiarilor de ajutor pentru încălzirea locuinţelor le revine obligaţia de a aduce la cunoştinţa primarului orice modificare intervenită în componenţa familiei, a veniturilor realizate sau cu privire la domiciliu, în termen de 5 zile de la data modificării.

Declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale.

Pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declaraţiile pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale, care pot fi efectuate şi la sesizarea unor terţi.

„În situaţia în care familia sau persoana singură beneficiară de ajutor pentru încălzirea locuinţei refuză să furnizeze informaţiile şi documentele necesare pentru întocmirea anchetei sociale sau în urma anchetelor sociale efectuate se constată că la completarea cererii şi declaraţiei pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, nu a declarat corect numărul membrilor de familie şi/sau nu a completat lista bunurilor aflate în proprietate, dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinţei încetează începând cu luna următoare, iar sumele plătite cu acest titlu se recuperează în condiţiile legii. SNHIÎn această situaţie, dacă se constată că fapta titularului constituie infracţiune, primarul are obligaţia să sesizeze organul de urmărire penală”, se menţionează în comunicatul de presă.

Cererile privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor se vor depune începând cu data de 15 octombrie.

Unde se pot depune cererile

Centrul nr.1

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, str. P-ţa Plevnei nr. 1. Telefon: 0257/282777.

Cartiere arondate: Centru (B-dul Revoluţiei, de la P-ţa Romană până la Gară şi străzile adiacente), Aradul Nou, Sânicolaul Mic, Subcetate, Mureşel, Grădişte, Cartierul Funcţionarilor.

Centrul nr.2

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Calea Radnei nr. 250. Telefon: 0724334595.

Cartiere arondate: Micălaca ( inclusiv zona III ).

 

Centrul nr.

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 227. Telefon: 0257/348084.

Cartiere arondate:

  1. A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Şega, Gai, Bujac, Poltura, 6Vânători.
  2. B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Gai, Bujac, Poltura, 6Vânători.

 

Centrul nr. 4

pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţelor – Locaţie – Arad, Str. Baladei bl. 5   ( zona Confecţii ). Telefon:0257/252282.

Cartiere arondate:

  1. A) Pentru încălzirea locuinţelor cu energie termică şi gaze naturale: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş.
  2. B) Pentru încălzirea locuinţelor cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri: Pârneava, zona Confecţii, Faleza Sud, Drăgăşani, Cadaş, Şega.

Recomandările redacției