Finante ArustiInspectorii fiscali din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad au finalizat controalele în cazul a două firme din judeţ, care au prejudiciat bugetul de stat cu peste trei milioane de lei. În ambele cazuri vinovaţii trebuie să dea banii înapoi.
Primul control a fost făcut la un agent economic care are ca principal obiect de activitate „comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse ali­mentare, băuturi şi tutun”. Inspecţia fiscală parţială a fost făcută pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, în condiţiile în care societatea a efectuat tranzacţii cu contribuabili decla­raţi inactivi. Perioada verificată a fost cuprinsă între 1 ianuarie 2009 – 31 martie 2012. „În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit următoarele obligaţii fiscale suplimentare: impozit pe profit – 598.514 lei; taxă pe valoarea adăugată – 901.154 lei; accesorii – 371.429 lei. Astfel, totalul prejudiciului se ridică la 1.871.097 lei. Societatea a înre­gistrat o serie de achiziţii de mărfuri şi servicii de la diverse socie­tăţi care au fost declarate inactive, tranzacţii care nu produc efecte juridice din punct de vedere fiscal, iar cheltuielile aferente sunt nedeductibile la calculul profitului impozabil. De asemenea, din verificarea efectuată s-a constatat că societatea a înregistrat o serie de achiziţii considerate fictive de către organele de inspecţie fiscală, având în vedere faptul că furnizorii nu au declarat la organul fiscal teritorial livrările efectuate. Societatea verificată a înregistrat în evidenţa contabilă facturi emise de către un alt operator economic, tranzacţii considerate fictive de către organele de inspecţie fiscală, întrucât acest furnizor a făcut la rândul său obiectul unei inspecţii fiscale, prin care s-a demonstrat că ansamblul tranzacţiilor desfăşurate de această societate sunt ilicite. Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă rezultând impozit pe profit suplimentar şi accesorii aferente”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad. În aceste condiţii, inspectorii au calculat taxă pe valoarea adăugată suplimentară şi obligaţiile accesorii. Mai mult, pentru evidenţierea în actele contabile a cheltuielilor ce nu au la bază operaţiuni reale, ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, a fost întocmită o sesizare penală, iar pentru sumele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizia de impunere.
Livrări fictive
În cel de-al doilea caz, este vorba despre un agent economic care are ca obiect de activitate „comerţul cu ridicata al produselor chimice”. În urma controlului s-a stabilit că acesta a pre­judiciat bugetul de stat cu 1.163.462 lei; din care 952.415 lei, taxă pe valoare adăugată şi 211.047 lei, accesorii. „Societatea a derulat tranzacţii comerciale cu agenţi economici din Bulga­- ria, în sensul că a comercializat diverse mărfuri, în speţă îngrăşă­minte chimice, în regim de livrări intracomunitare. În urma verificărilor şi a informaţiilor primite de la alte instituţii de control s-a concluzionat că mărfurile care au făcut obiectul li­vră­rilor intracomunitare, înregistrate de operatorul economic către socie­tăţile din Bulgaria, nu au părăsit te­ritoriul naţional, acestea ajun­gând efectiv la diferite societăţi comerciale din România. Drept urmare, societatea nu beneficiază de scutire de taxă pe valoarea adăugată, livră­rile de bunuri fiind considerate ca având locul prestării în România. Prin urmare, organele de inspecţie fiscală au calculat suplimentar taxă pe valoarea adăugată şi accesorii”, a mai spus Arusti. Astfel, pentru su­mele stabilite suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere.

Recomandările redacției