ArustiÎn numărul de ieri al ziarului nostru vă informam că inspectorii fiscali din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad au de­pistat două firme care au prejudiciat bugetul de stat cu peste trei milioane de lei. Astăzi, vă prezentăm cazul altor societăţi care au dat câteva ţepe la buget, dar au fost prinse în cele din urmă.
Astfel, un agent economic cu sediul social în municipiul Arad a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru soluţionarea decontului cu sumă negativă cu opţiune de rambursare aferent lunii iunie 2012. Obiectul principal de activitate al firmei îl constituia „dezvoltarea (promovare) imobiliară”, perioada verificată fiind cuprinsă între 1 ianuarie 2009 – 30 iunie 2012. În urma inspecţiei fiscale s-a descoperit că firma trebuia să plătească cu titlu de taxă pe valoarea adăugată suma de 363.542 lei. „Societatea a dedus în mod eronat taxa pe valoarea adăugată afe­rentă unor prestări de servicii (management de proiect, servicii de audit, contabilitate, servicii juridice, topografie, cadastru), care nu s-au concretizat în folosul ope­raţiunilor taxabile până la data verificării. Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au respins rambursarea taxei pe valoarea adăugată în sumă de 363.542 lei. Pen­- tru nedepunerea bilanţului contabil aferent anului 2011, so­cieta­tea a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 5.000 lei. Pentru suma stabilită suplimentar s-a întocmit o decizie de impunere urmând ca organele competente să procedeze conform prevederilor legale”, a decla­rat Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP.
Un alt agent economic, cu sediu tot în municipiul Arad, care are ca obiect de activitate principal „fabricarea vinurilor din struguri” a dat o ţeapă de 102.930 lei. „Societatea a solicitat în mod eronat la rambursare taxa pe valoarea adăugată în sumă de 102.930 lei, întrucât aceasta provine din operaţiuni desfăşurate înainte de data de 1 ianuarie 2007,  perioada fiind prescrisă. Pentru suma stabilită suplimentar s-a întocmit decizia de impunere, urmând ca organele competente să procedeze conform prevederilor legale”, a mai spus Arusti.

Recomandările redacției