OLYMPUS DIGITAL CAMERACele mai mari două proiecte derulate în judeţ, proiecte finanţate din bani europeni ce ajung la o valoare de aproape 700 de milioane de lei sunt blocate din cauza conflictelor politice de la Târnova. Este vorba de Masterplanul pe deşeuri, proiect aflat în etapa de contractare şi de Masterplanul pe apă-canal. Pentru că admi­nistraţia comunei nu şi-a delegat un reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor ADI Apă Canal, mai multe comune riscă să piardă bani nepu­tând fi incluse în Masterplan. Cât priveşte proiectul pe deşeuri, acesta nu poate fi contractat. Conducerea Consiliului Judeţean a tras un semnal de alarmă vizavi de pier­derile mari pentru judeţ, pe care le cauzează blocajul proiectelor.
Situaţia politică şi administrativă în care se află Consiliul Local Târnova afectează mari proiecte de investiţii pentru întreg judeţul. Consilierii PNL, împreună cu primarul Florin Farcaşiu, nu au adoptat în cursul acestului an nicio hotărâre de Consiliu Local, prin care să delege cu mandat special o persoană care să reprezinte comuna Târnova în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor ADI Apă-canal, respectiv ADI Deşeuri, pentru a aproba strategia de dezvoltare a celor două Servicii. În aceste condiţii, cele două mari proiecte sunt blocate, ceea ce înseamnă pierderi pentru cetăţeni şi pentru administraţiile care vor să adere la proiect. Consiliul Local Târ­nova a fost dizolvat în urma unei decizii a Tribunalului Arad, însă aceasta nu este definitivă. La Târnova ar urma să fie organizate alegeri par­ţiale pentru consiliul local. „Am soli­citat permanent, atât eu, cât şi directorii celor două asociaţii, introducerea pe ordinea de zi a aces­tor proiecte, pentru a nu ajunge în situaţia de a bloca un întreg  judeţ. Iată cum disputa politică şi dorinţa primarului Farcaşiu pot duce la blocarea întregului judeţ. Faptul că primarul Florin Farcaşiu nu a promovat aceste proiecte de hotărâre, iar consilierii PNL nu s-au prezentat la şedinţă, cu scopul de a dizolva consiliul, crează prejudicii imense judeţului Arad în ceea ce priveşte implementarea acestor proiecte“, spune Nicolae Ioţcu, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.
Pierderi pentru nouă comune
În ceea ce priveşte ADI Deşeuri, procedura de achiziţie pentru serviciile de colectare a deşeurilor nu se poate desfăşura, fiind nevoie de acordul tuturor acţionarilor, inclusiv Târnova. În cazul ADI Apă Canal şi strategia privind dezvoltarea Serviciului de apă şi canalizare în cadrul judeţului Arad, prin programul POS Mediu 2 etapa 2014-2020, faptul că nu este desemnat delegatul comunei Târnova în AGA împiedică desfăşurarea şedinţei. „Pe proiectul pe deşeuri, dacă aveam deja hotă­rârea consiliului local puteam deja începe licitaţia pentru contrac­tare. Nu avem niciun orizont de timp pentru organizarea alege­rilor la Târnova ceea ce înseamnă blocaj. Pe Masterplanul pe apă-canal sunt afectate un număr de nouă comune, care au făcut cerere de includere în proiect şi au emis şi hotărâre de consiliu local, de aderare la Masterplanul judeţului privind Serviciul de apă şi cana­li­zare. Este vorba despre comu­nele Mişca, Vinga, Bârsa, Chisindia, Bu­teni, Secusigiu, Beliu, Bocsig şi Tauţ. În plus, în luna septembrie se va finaliza actualizarea Masterplanului apă-canal, urmând a fi supusă spre aprobare valoarea investiţiei de către Ministerul mediului. Aceste comune vor ră­mâne pe dinafară, riscând să nu fie incluse în costurile de derulare”, conchide preşedintele Nicolae Ioţcu.
În legătură cu această situaţie, primarul comunei Târnova, Florin Farcaşiu nu a putut fi contactat, întrucât este plecat în străinătate. „În 27 august ni s-a comunicat sentinţa cu privire la dizolvarea consiliului local, iar în 15 zile se poate face recurs. Mai apoi vor fi organizate alegeri parţiale“, s-a rezumat să declare un reprezentant al Primăriei Târnova.

Recomandările redacției