dumitruDouă simpozioane de artă au loc în această perioadă la Arad: Simpozionul de pictură, grafică şi gravură „Aradul văzut de artişti” şi cel de sculptură intitulat „Sculptura monumentală în spaţiul public”, ambele organizate de Filiala Arad a Uniunii Artiştilor Plastici din România
Aşa cum aflăm de la iniţiatorii proiectului, zece artişti plastici din ţară şi străinătate vor fi coordonaţi de sculptorul Dumitru Şerban în realizarea unor lucrări de pictură, grafică şi garvură, ce vor fi expuse ulterior pentru trei zile în galeriile de artă. Va avea loc, de asemenea, un workshop atât în Galeria Delta, cât şi în atelierele de creaţie din strada Corneliu Coposu.
„Prin lucrările realizate în cadrul simpozionului se urmăreşte pune­rea în valoare a specificului local istoric, a arhitecturii, peisajului urban arădean, precum şi o retrospectivă a graficianului Ioan Cott, personalitate a artei arădene, a cărui operă a dominat timp de 60 de ani grafica românească”, ne-au mărturisit iniţiatorii proiectului.
Se va face arhivarea operei artistului şi se va imprima un număr de opere ale acestuia.
De asemenea, se urmăreste a se realiza opere care să sublinieze identitatea oraşului şi să se extragă din context acele elemente specifice culturii arădene.
Expoziţia şi workshop-ul vor conduce la o cunoaştere aprofundată a operei artiştilor participanţi, a moda­lităţii şi tehnicilor aplicate de către aceştia pentru realizarea operelor, precum şi o mai bună înţelegere a identităţii Aradului.
Interacţiunea dintre artişti şi vizitatori va avea o altă perspectivă asupra artelor vizuale.
Un număr de 30 de lucrări realizate în timpul simpozionului vor fi donate Primăriei Municipiului Arad.
Acelaşi număr de zece artişti sunt invitaţi să participe şi la „Sculptura monumentală în spaţiul public”. Sub coordonarea lui Dumitru Şerban vor fi realizate şi expuse timp de 30 de zile la Galeria de Artă Delta, dar şi în aer liber, 20 de sculpturi, dintre care zece de dimensiune monumentală. Se va lucra în atelier deschis, pe întrega perioadă a evenimentului, între orele 9 şi 21.
Va fi executata, de asemenea, o sculptură monumentală modulară după proiectul sculptorului Dumitru Serban, la a cărei realizare îşi vor aduce aportul toţi artiştii participanţi.
Scopul acestui proiect este de a oferi o cunoaştere mai aprofundată a artiştilor sculptori participanţi şi a operelor lor. Proiectul propune o nouă viziune, un nou concept în ceea ce priveşte amenajarea (mobilarea) spaţii­lor publice în viitorul apropiat.
Pe parcurs vor avea loc întâlniri cu iubitorii de arta, oameni interesaţi de ambientarea unor spaţii publice din Arad, precum şi seminarii cu tinerii artişti, studenţi, elevi din învăţământul artistic.
„Considerăm că expoziţia şi work­shop-ul pun în valoare activitatea unor artişti români şi străini, a operelor acestora şi a proiectelor care se desfăşoară în spaţiile publice şi galerii de artă.
Se doreşte o bună cunoaştere a activităţilor specifice artei sculptorilor în corelaţie directă cu dorinţa publicului de a exploata lumea ar­telor vizuale. Se va lucra în studiouri de creaţie aparţinând Aso­ciaţiei Fi­liala din Arad a Uniunii Artiştilor Plastici, în Galeria de Artă Delta, precum şi în spaţiile libere”, au declarat organizatorii..

Recomandările redacției