Începând cu data de 1 septembrie, Poliţia de Frontieră a pus la dispoziţia cetăţenilor un formular on-line pentru transmiterea dovezii de achitare a amenzii pentru sancţiunile contravenţionale aplicate de către poliţiştii de frontieră.

Formularul se regăseşte pe pagina oficială a instituţiei – www.politiadefrontiera.ro – la secţiunea Contact, unde fiecare persoană completează: numele, prenumele, adresa de e-mail personală, judeţul pe raza căruia îşi are sediul structura Poliţiei de Frontieră din care face parte poliţistul de frontieră care a aplicat sancţiunea şi ataşează copiile scanate după procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi dovada plăţii amenzii.

După completarea câmpurilor obligatorii, expeditorul va primi o confirmare a datelor transmise iar mesajul va fi expediat către structura teritorială a Poliţiei de Frontieră Române din care face parte agentul constatator care a aplicat sancţiunea.

De asemenea, în cazul sancţiunilor aplicate de către poliţiştii de frontieră din cadrul punctelor de trecere aeroportuare, dovada plăţii amenzii se transmite prin intermediul aceluiaşi formular, selectând judeţul în care aeroportul îşi are sediul. „Prin operaţionalizarea acestui formular s-a avut în vedere aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative”, a declarat agent şef adjunct de poliţie Claudia Biriş, ofiţer de presă în cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Arad.

Recomandările redacției