Arădenii sunt chemaţi, duminică, 26 mai, să voteze candidaţii pentru alegerile europarlamentare, dar şi în cadrul referendumului iniţiat de către preşedintele Klaus Iohannis. În total, numărul cetăţenilor cu drept de vot din judeţul Arad este de 389.205, dintre care 149.000 în municipiu. Au fost amenajate 437 de secţii de votare, 115 fiind în municipiu. Votarea începe la ora 7,00 şi se încheie la ora 21,00, cu amendamentul că toţi cei aflaţi în interiorul secţiei de votare la ora 21.00 îşi vor putea exercita dreptul de vot.
Cine votează?
Au dreptul să participe la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale. Alegătorii români pot vota la secția de votare unde sunt înscrişi în lista electorală permanentă.
Alegătorii români care în ziua alegerilor se află în altă localitate decât cea de domiciliu îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în listele electorale suplimentare. Alegătorii comunitari care au reședința sau domiciliul pe teritoriul României au drept de vot în aceleași condiții ca şi cetăţenii români.
Alegătorii comunitari pot vota la secția de votare unde sunt înscrişi în copia de pe lista electorală specială. Alegătorii comunitari înscriși în lista electorală specială, care în ziua alegerilor se află în altă localitate decât cea de domiciliu, îşi pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, fiind înscrişi de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare în listele electorale suplimentare.
Membrii biroului electoral al secţiei de votare şi persoanele însărcinate cu menținerea ordinii votează la secția de votare unde îşi desfăşoară activitatea şi vor fi înscriși în lista electorală suplimentară, în cazul în care nu sunt deja înscrişi în lista electorală permanentă a acesteia. Operatorul de calculator votează la secția de votare unde îşi desfăşoară activitatea, fiind înscris în lista electorală suplimentară, în cazul în care nu este deja înscris în lista electorală permanentă a acesteia.
ATENȚIE!
Alegătorii arondați la o secție de votare nu își pot exercita dreptul de vot la o altă secţie de votare din aceeași unitate administrativ-teritorială. Președintele biroului electoral al secției de votare va îndruma alegătorul unde poate să voteze.
Ce votăm?
Listele de candidaţi ai partidelor politice şi candidaţii independenţi. Iată locurile de buletinul de vot: 1. PSD; 2. Alianța 2020 USR – Plus; 3. Pro România; 4. UDMR; 5. PNL 6. ALDE; 7. PRODEMO; 8. PMP: 9. Partidul Socialist Român; 10. Partidul Social Democrat Independent; 11. Partidul România Unită; 12. Uniunea Națională pentru Progresul României- UNPR; 13. Blocul Unității Naționale – BUN; 14. Greforiana-Carmen Tudoran; 15. George-Nicolae Simion; 16. Peter Costea
Cum votăm?
Alegătorul prezintă actul de identitate operatorului de calculator, care înscrie datele personale ale acestuia în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV). Actele valabile în baza cărora se poate vota: cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite pentru exercitarea dreptului de vot numai de cetăţenii români aflați în străinătate sau de cetăţenii români domiciliați în străinătate. Prin document de identitate valabil al alegătorului comunitar se înțelege orice document eliberat de statul membru al cărui cetățean este titularul, altul decât România, şi care este considerat act de identitate în statul emitent.
Trei buletine, trei urne
Un cetăţean care se va prezenta la secţia de votare va primi trei buletine de vot. Unul pentru europarlamentare, pe care poate ştampila partidul ai cărui candidați îi vrea în Parlamentul European. Pe lângă acesta, va mai mai primi încă două buletine pentru referendum. Primul buletin pentru referendum va cuprinde întrebarea „Sunteţi de acord cu interzicerea amnistiei şi graţierii pentru infracţiuni de corupţie?”, iar celălalt pentru a doua întrebare stabilită de preşedintele Klaus Iohannis: „Sunteţi de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a Ordonanţelor de Urgenţă în domeniul infracţiunilor, pedepselor şi al organizării judiciare şi cu extinderea dreptului de a ataca direct Ordonanţele la Curtea Constituţională?”.
Străinii nu votează la referendum!
Alegătorii comunitari nu pot vota pentru referendumul naţional din data de 26 mai. Potrivit legii, prin alegător comunitar se înţelege orice cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene, altul decât România, care are dreptul de a alege în România pentru Parlamentul European, având domiciliul sau reşedinţa în ţara noastră. Totodată, alegătorii care au optat şi şi-au exercitat dreptul de vot la alegerile din data de 26 mai pentru un singur scrutin şi cărora li s-a aplicat pe actul de identitate timbrul autocolant sau, după caz, ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data scrutinului vor mai putea să îşi exercite dreptul de vot pentru scrutinul la care nu au optat iniţial, în data de 26 mai, până la ora 21,00, ora închiderii secţiilor de votare.
Votul este secret
Alegătorii votează separat, în cabine închise, aplicând ştampila cu mențiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau prenumele şi numele candidatului independent pe care îl votează, respectiv în unul dintre cele două pătrate ale buletinelor de vot pentru referendumul naţional, corespunzător opțiunii sale. Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate lua măsuri ca staționarea unui alegător în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
După ce a votat, alegătorul va îndoi buletinele de vot, astfel încât paginile netipărite care poartă ştampila de control să rămână în afară, şi le va introduce în urnele de vot corespunzătoare fi ecărui scrutin, având grijă să nu se deschidă. Alegătorul restituie președintelui sau acelor membri ai biroului electoral al secţiei de votare desemnaţi de acesta ștampila încredințată pentru votare, după care preşedintele sau acel membru aplică pe actul de identitate sau, după caz, pe documentul de identitate al alegătorului ştampila cu mențiunea „VOTAT” şi data scrutinului.
Urna specială
Cererile pentru urna specială, indiferent dacă sunt pentru alegerile europarlamentare sau pentru referendumul na­- ţional, se fac în termenul prevăzut de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Potrivit legii, pentru alegătorii netransportabili din motive de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, depusă cel mai târziu în preziua alegerilor, însoţită de copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale din care să rezulte că persoanele respective sunt netransportabile, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul. Echipa care se deplasează cu urna specială va lua buletine de vot, atât pentru alegerile europarlamentare, cât şi pentru referendum, corespunzătoare cererilor aprobate.
Te poţi răzgândi!
Alegătorul poate opta să voteze doar pentru europarlamentare, dar, dacă vrea să voteze şi pentru referendum este obligatoriu să ia ambele buletine cu întrebările. Dacă nu votează pentru referendum, rubrica din dreptul numelui său corespunzătoare acestuia se barează. Dacă, până la ora încheierii procesului de votare, ora 21,00, alegătorul se răzgândeşte, poate reveni la secţia la care a votat, cerând să voteze şi la referendum. În acest caz, preşedintele secţiei de votare va menţiona, sub semnătură proprie, în locul barei , „revenire”. Dacă până la ora 21,00 nu se mai găseşte în localitate, poate merge la orice secţie de votare în localitatea în care se află, cerând să fie înscris pe lista specială pentru referendum.
 

Recomandările redacției