După mai bine de două luni de secetă, cauzate de măsurile împotriva pandemiei s-a dat undă verde la deschiderea teraselor. La ultima ședință ordinară,  consilierii municipali au fost convocați, probabil pentru ultima dată, în sistem de videoconferiță. Unul dintre cele mai importante proiecte a fost cel care a vizat diminuarea cuantumului taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru terase, taxă datorată de operatorii economici care şi-au întrerupt total activitatea ca urmare a instituirii stării de urgenţă. Pentru a evita un eventual blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecinţe negative atât în ceea ce priveşte desfăşurarea pe viitor a activităţii, cât şi acumularea de noi datorii de către contribuabili la bugetul local, administrația locală a hotărât ca începând cu data dei iunie 2020, taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice cu terase să fie stabilită la 0,10 lei/mp/zi. „Mulțumesc consilierilor care au votat conceptul de terasă în municipiul Arad cu atât mai mult cu cât înțelegem că începând cu data de 1 iunie va fi posibilă funcționarea lor, într-un spațiu deschis, cu distanțare socială. De asemenea, așa cum s-a promis, în acest an ocuparea domeniului public se va face la un preț modic de 10 bani, tocmai pentru cei care au fost obligați să țină sub lacăt acest domeniu. În plus am aprobat unele scutiri de taxe și impozite pentru cele două luni de situație de urgență, așa cum ne permite Ordonanța nr.69 “, a precizat primarul Călin Bibarț.Așadar de două zile s-a dat din nou liber la  terase, în condiții de siguranță sanitară sporită. Mulți dintre comercianți au fost luați însă oarecum pe nepregătite, din punct de vedere logistic și încă au obloanele trase. Un motiv foarte credibil este și acela că sunt mai multe condiții cumulative de îndeplinit, care trebuie respectate cu strictețe. Însă cum și în ce condiții se poate face amplasarea unei terase pe spațiul public? Realizarea acestor obiective pe domeniul public se poate face la solicitarea comerciantului interesat, deținător al unui spațiu de alimentație publică, autorizat, de tip restaurant, bar ori cafenea. Solicitantul are obligația de a prezenta, în copie, autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, vizată la zi, precum și certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale, eliberat de Direcția Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad. Desigur, trebuie să fie  atestată îndeplinirea tuturor obligațiilor fiscale. În cazul în care solicitantul nu depune certificatul de atestare fiscală solicitat, autoritatea competentă va solicita Direcției Venituri comunicarea situației fiscale a respectivului contribuabil. Foarte important este de asemenea faptul că amplasarea teraselor se va face astfel încât să nu afecteze accesul în curțile imobilelor, dar și  în incinta spațiilor învecinate. Terasele se amplasează, de regulă, pe o desfășurare ce nu va depăși frontul unității proprii de lucru. De asemenea, nu va fi afectată în nici un fel siguranța circulației. Terasele se vor amplasa pe domeniul public, inclusiv în zona actualelor locuri de parcare, după caz. În funcție de situația amplasamentului se va putea realiza un podium cu respectarea cotei de nivel a trotuarului. Acestea vor fi delimitate de zona carosabilă și parcajele laterale, după caz, prin elemente de delimitare și protecție de tip jardinieră sau ghiveci. Mobilierul va fi adecvat, unitar și se va încadra în ansamblul urban. Acesta constă în mese, scaune și umbrele, care să nu conțină însemne publicitare. În cazul în care este necesară amplasarea unui podium, acesta se va realiza din elemente modulare, ușor manevrabile, care să permită scurgerea apelor pluviale spre gurile de canalizare.  Mai amintim că hotărîrea CLM Arad stabilește că terasele de acest tip sunt permise până în 31 octombrie 2020, proprietarii având obligația să le demonteze cel târziu în data de 1 noiembrie. Așadar zona centrală a orașului a prins din nou viață. Este drept, în condiții speciale, dar prezența mai mare a oamenilor arată că viața începe să pulseze din nou, chiar dacă mai timid .

Recomandările redacției