La Liceul Tehnologic „Moga Voievod” din Hălmagiu începe derularea Proiectului Erasmus + cu titlul „Motivare și formare în mediul european pentru resursa umană calificată a serviciilor și agriculturii”. Proiectul se desfășoară în consorțiu cu Liceul „Ioan Buteanu” Gurahonț și Liceul Tehnologic Beliu, școala coordonatoare fiind Liceul Tehnologic „Moga Voievod” din Hălmagiu. Primul flux va avea loc în perioada 01.12.2019- 21.12.2019 în localitatea Granada, Spania, unde vor participa 10 elevi din clasa a XI-a a Liceului Tehnologic Hălmagiu, profil servicii, specializarea – tehnician în turism, urmând ca anul viitor să plece încă trei fluxuri din cele trei școli cu elevi din clasele a XI-a și a X-a în Portugalia, Spania și Cipru, în total la acest proiect vor participa 60 de elevi care vor fi însoțiți de șase profesori. Obiectivele proiectului Obiectivele proiectului sunt următoarele: motivarea și stimularea cadrelor didactice și a elevilor pentru implicarea în proiecte internaționale; diseminarea proiectelor și a activităților desfășurate în scopul creșterii interesului privind implicarea în proiecte, programe naționale și internaționale; valorizarea proiectelor și a activităților desfășurate în scopul creșterii efectului multiplicator și a valorii adăugate la nivel instituțional; dezvoltarea parteneriatelor cu alte școli la nivel local, național și european; o inserție mai bună pe piața muncii a elevilor participanți la mobilități; prevenirea și reducerea abandonului școlar în special în ciclul inferior al liceului; asigurarea accesului la educație și a egalității de șanse a elevilor proveniți din toate categoriile sociale. Nevoile de formare Elevii vor dobândi experiență practică și o pregătire profesională de un înalt nivel prin contactul direct cu realitățile și cerințele de pe piața forței de muncă. Se vor verifica cunoștințele teoretice dobândite la școală într-un mediu străin de lucru și elevii vor avea oportunitatea de a lucra alături de specialiști în domeniu. Ei vor avea competențe îmbunătățite care să-i ajute să aibă prio­ritate în găsirea unui loc de muncă, atât în țară, cât și în străinătate. Vor dobândi atitudini și valori, un comportament adecvat unui mediu de lucru european. Totodată, certificatele și diplomele sunt recunoscute în Uniunea Europeană. Elevii își vor îmbunătăți nivelul de comunicare într-o limbă străină și vor avea parte de instruire practică atractivă, eficientă, adaptată nivelului lor de asimilare. Voicu Sida

Recomandările redacției