Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Vasile Goldiş” din Arad a desfăşurat, în luna octombrie, diverse activi­- tăţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă.
Astfel, în Secusigiu, Târnova, Tauţ şi Şiria au avut loc exerciţii privind activitatea de gestionare a unor situaţii de urgenţă de către comitetul local pentru situaţii de urgenţă.  Totodată, operatorii economici şi instituţiile controlate au avut exerciţii de alarmare, evacuare şi alarmare stingere, dar şi exerciţii de intervenţie cu SVSU şi puncte mobile. „La Liceul de Arte Sabin Drăgoi, Liceul Electrotehnic Ca­ius Iacob, Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu, Liceul Baptist Alexa Popovici, Liceul Tehnologic Penticostal, Şcoala Gimnazială Aron Cotruş, Grup Şcolar Industrial M. Viteazul Ineu, Şcoala Gim­- nazială Tauţ, Şcoala Primară Nadăş, Şcoala Gimnazială şi la Grădiniţa PN Igneşti, Şcoala Primară şi Grădiniţa PN Susani au avut loc lecţii deschise de informare preventivă şi exerciţii de alarmare – evacuare în caz de incen­diu, sau alarmare în caz de cutremur”, susţine căpitanul George Pleşca, purtătorul de cuvânt al I.S.U. Arad.
De asemenea, au avut loc şi activităţi dedicate Zilei Prevenirii dezastrelor, convocare cu agenţii de inundaţii la sediul Inspecţiei de Prevenire Arad şi asanarea mu­- niţiei rămase neexplodate. Reprezentanţii ISU au organizat şi câ­teva controale în ju­deţ, în urma cărora au aplicat 207 avertismente şi 75 amenzi în cuantum de 74.800 de lei. Principalele nereguli sancţionate au fost exploatarea mijloacelor tehnice cu defecţiuni, neasigurarea utilizării, întreţi­nerii şi reparării mijloacelor de apărare, neelaborarea planurilor de intervenţie.
Ştefana Stoica

Recomandările redacției