eleviConsiliul Naţional al Elevilor a trimis parlamentarilor arădeni un proiect legislativ care are ca scop modificarea Legii Educaţiei Naţionale în ve­derea întăririi rolului beneficiarilor direcţi în buna desfăşurare a procesului educaţional. Astfel, reprezentanţii elevilor vor să redobândească dreptul de vot în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ pierdut odată cu promulgarea Legii nr.1/2011.
„Prin modificarea legislativă propusă, ne dorim obţinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor. Ne fundamentăm această solicitare în baza principiilor enunţate de Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, Legea privind protecţia şi promova­rea drepturilor copilului, Legea privind transparenţa decizională, Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public şi Convenţia pentru Drepturile Copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU“, declară Iulia-Flavia Miron, preşedinte al Consiliului Naţional al Elevilor.
Modificările propuse vor să îmbunătăţească modul de reprezentare a elevilor şi va duce la o creştere a implicării elevilor în viaţa şcolară şi va duce la crearea unui sistem de responsabilizare a factorilor decizionali. De asemenea, prin introdu­cerea acestei măsuri, transparenţa privind luarea deciziilor va creşte,  fiind posibilă o diseminare a informaţiilor mai eficientă şi mai rapidă. În plus, elevii ar putea veni cu propuneri adresate Consi­liului de Administraţie prin reprezentantul lor.
Lipsa de transparenţă în procesul decizional este prezentă în mediul educaţional, iar prin prezenţa reprezentatului elevilor transparenţa decizională va fi vizibil îmbunătăţită.
Dreptul de vot al reprezentantului elevilor în Consiliul de Administraţie consolidează poziţia Consiliului Şcolar al Elevilor în raport cu  conduce­rea unităţii de învăţământ preuniversitar, totodată presupune creşterea gradului de reprezentativitate, implicând o responsabilizare signifiantă a elevilor.
„Obţinerea dreptului de vot al reprezentantului elevilor semnifică o creştere a legi­timităţii deciziilor Consiliului de Administraţie, iar acest lucru asigură o mai bună aplicabilitate în rândul celor vizaţi de către aceste decizii. De asemenea, reprezentantul elevilor va putea să se asigure de respectarea legislaţiei în vigoare, cu privire la drepturile elevilor, iar în caz contrar, să sesizeze eventualele încălcări ale acestora. Societatea democratică are responsabilitatea de a educa elevii corespunzător principiilor democratice. Şcoala trebuie să formeze cetăţeni. Democraţia participativă trebuie să fie implementată în şcoli, precum este de exemplu în Austria, unde Consiliul de Administraţie este format din trei reprezentanţi ai elevilor, trei reprezentanţi ai părin­ţ­i­lor şi trei reprezentanţi ai profesorilor”, susţine Iulia-Flavia Miron.

Recomandările redacției