oreElevii din clasele pregătitoare vor avea parte de câte o oră pe săptămâna de limbă modernă, iar în clasele a III-a şi a IV-a elevii vor face două ore pe săptămână. Matematica obţine o oră în plus pe săptămână la clasa a II-a, elevii urmând să facă în total patru ore pe săptămână. În schimb, dispare Educaţia tehnologică, dar disciplina Arte vizuale şi Abilităţi practice câştigă câte o oră pe săptămână.
Aceste planuri cadru se aplică înce­pând din septembrie pentru clasa pregătitoare şi clasa I, începând cu anul şcolar 2014-2015 la clasa a II-a şi din anul 2015-2016 pentru clasele a III-a şi a IV-a.
Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, gimnazial, liceal şi profesional includ religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina religie, în ordin neprecizându-se însă ce trebuie să facă elevii în timpul în care nu frecventează orele de religie.
De asemenea, în clasa I vor fi şapte ore pe săptămână de Comunicare în limba română (faţă de şase prevăzute în planurile propuse spre dezbatere), urmând ca în clasa a IV-a elevii să ajungă la cinci ore pe săptămână la această disciplină (faţă de patru propuse). În clasa a II-a elevii vor face patru ore de Matematică şi explorarea mediului (faţă de trei propuse anterior).
Dispare disciplina Educaţie pentru societate, prevăzută anterior cu câte o oră pe săptămâna de la clasa pregătitoare şi până la clasa a IV-a. Apare în schimb Educaţia civică, disciplina care începe să fie predată în clasa a III-a şi este prevăzută cu o oră pe săptămână. Religia rămâne fără nici o modificare, cu câte o oră pe săptămâna de la clasa pregătitoare şi până la clasa a IV-a.
Educaţia fizică îşi păstrează două ore pe săptămână, pe parcursul întregului învăţământ primar, la care se adăugă în clasele a III-a şi a IV-a disciplina Joc şi mişcare, cu câte o oră pe săptămână (aşa cum era propus şi în planul-cadru iniţial). Disciplina Muzică şi mişcare îşi menţine, de asemenea, cele două ore pe săptămână pentru clasele pregătitoare – a II-a, urmând ca în clasele a III-a şi a IV-a elevii să facă o oră pe săptămână.
Disciplina Arte vizuale şi abilităţi practice câştigă câte o oră, astfel că elevii vor face două ore pe săptămână până în clasa a IV-a, când vor avea o oră pe săptămână la această materie. Dispare însă disciplina Educaţie tehnologică, prevăzută anterior cu câte o oră pe săptămână în tot învăţământul primar.
Disciplina Dezvoltare personală ajunge la două ore pe săptămână în clasa pre­gă­titoare, faţă de una prevăzută anterior.
În final, la numărul total de ore obli­gatorii se adaugă o oră faţă de planul-cadru pus în dezbatere, astfel: elevii de clasa pregătitoare vor avea 19 ore pe săptămână, elevii de clasa I, a II-a şi a III-a vor avea 20 de ore obligatorii, iar clasa a IV-a va avea 21 de ore în trunchiul comun. La acestea se pot adăuga opţionale de maxim o oră pe săptămână.
La fiecare disciplină, în clasa pregătitoare şi clasa I, activităţile de predare-învă­ţare-evaluare acoperă 30-35 de minute din oră de curs, restul de timp fiind destinat unor activităţi liber-alese, recreative. La clasele a II-a, a III-a şi a IV-a, activităţile de predare-învăţare-evaluare acoperă 45 de minute.

Recomandările redacției