claseProcesul de evaluare a elevilor din cele 209 de clase pregătitoare din judeţul Arad se desfăşoară pe tot parcursul anului şcolar şi se finalizează în luna mai prin completarea Raportului de evaluare.
Raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare la finalul clasei pregătitoare, numit în continuare Raportul de evaluare, se completează pentru toţi elevii din clasele pregătitoare din cadrul unităţilor de învăţământ de stat sau particular.
„Scopul întocmirii Raportului de evaluare la finalul clasei pregătitoare îl reprezintă orientarea şi optimizarea procesului educativ, în vederea pregătirii elevilor pentru a răspunde solicitărilor de tip şcolar. Raportul de evaluare este completat de către cadrul didactic care predă la clasa respectivă. Raportul este un document-tip în care se consemnează nivelul dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi al dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare“, susţin reprezentanţii ISJ Arad.
Evaluarea are ca scop identificarea competenţelor specifice dobândite de elevii aflaţi la finalul clasei pregătitoare, prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare.
Raportul de evaluare la finalul clasei pregătitoare este structurat pe următoarele secţiuni: date de identificare ale elevului; domenii de dezvoltare: dezvoltare fizică; dezvoltare socio-emoţională; dezvoltare cognitivă; dezvoltarea limbajului şi a comunicării; dezvoltarea capacităţilor şi atitudinilor de învăţare; principalele aspecte vizate, asociate fiecărui domeniu de dezvoltare şi desprinse din competenţele specifice prevăzute în programele şcolare în vigoare pentru clasa pregătitoare, în dreptul cărora cadrul didactic responsabil consemnează, în baza do­cumentelor-suport, nivelul achiziţiei: „realizat” sau „în curs de realizare”, după caz; aprecieri şi recomandări.
Completarea raportului de evaluare se realizează la finalul clasei pregătitoare, în luna mai a anului şcolar în curs, în urma observării şi evaluării elevilor desfăşurate de către fiecare cadru didactic pe tot parcursul anului şcolar.
Cadrul didactic asigură completarea raportului în format electronic, utilizând platforma informatică dedicată. Un exemplar al raportului de evaluare este tipărit, semnat de cadrul didactic şi predat directorului unităţii de învăţământ.
Directorul asigură păstrarea rapoartelor de evaluare în arhiva unităţii de învăţământ pe toată perioada de şcolarizare a elevului.
Raportul poate fi consultat de conducerea unităţii de învăţământ, de cadrele didactice care predau la clasă, în vederea concertării pedagogice, precum şi de reprezentanţi ai inspectoratului şcolar sau ai Ministerului Educaţiei, în vederea monitorizării şi analizei nivelului de atingere a competenţelor în conformitate cu programele şcolare. Conţinutul raportului de evaluare are caracter confidenţial. Rezultatele individuale obţinute de elevi nu pot fi făcute publice.

Recomandările redacției