eleviElevii vor purta, astăzi, asupra lor banderole albe, în semn de protest pentru subfinațarea sistemului educațional. Educația reprezintă o investiție, nu un cost, fiind cea mai importantă resursă pentru societate. Criza economică, nivelul scăzut de trai, creșterea ratei șomajului în rândul tinerilor, situația clasei politice la nivelul țării reprezintă doar o parte dintre consecințele neadaptării sistemului educațional la nevoile socio-economice ac­tuale. Consiliul Național al Elevilor trage un semnal de alarmă în privința subfinan­țării învățământului românesc și solicită Guvernului alocarea a 6% din PIB pentru educație.
Dotarea corespunzătoare a unităților de învățământ
Există numeroase cazuri  în care școlile nu au autorizație sanitară de func­țio­nare și nu au beneficiat de fonduri pentru reabilitarea bazei materiale. În mediul rural, există încă școli cu toalete în curte și fară apă potabilă. De asemenea, în unele situații, condițiile termice în cadrul unităților de învățământ sunt asigurate de sobe vechi și degradate. În România însă, investiția în dotarea și baza materială a școlilor, care să asigure un proces de predare și învățare modern, atractiv pentru elevi, reprezintă un deziderat mult prea greu de atins.
Decontarea integrală a cheltuielilor de transport pentru elevii navetiști
Consiliul Naţional al Elevilor consideră dezavantajoasă ordonanţa guvernului privind decontarea transportului elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu și solicită acoperirea totală a cheltuielilor de transport. Suma maximă decontată pentru un abonament lunar emis pentru distanţa de 50 km valorează 120 lei. În multe cazuri, abonamentul elevilor nu va fi decontat integral, ceea ce determină, în continuare, o creştere a ratei abandonului şcolar, în condiţiile în care există familii cu venituri mici care nu pot cofinanţa cheltuielile de transport.
Printre revendicările elevilor se mai numără adaptarea învățământului tehnologic la cerințele agenților economici, creșterea alocațiilor, manuale gratuite pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a, precum şi revizuirea curriculumului școlar  și a conținuturilor manualelor școlare.
„Elevii sunt beneficiarii direcți ai sistemului educațional, cei care se su­pun normelor prevăzute de Legea Edu­cației Naționale, în timp ce Guvernul nu își respectă propriile asumări și angajamante față de aceștia și de siste­mul educațional, prin acordarea a 6% din PIB pentru educație. Educația este considerată ca fiind o prioritate națio­nală, însă nu a fost tratată corespunzător. Trebuie să ne conformăm nor­- melor europene, iar creșterea finan­țării pentru educație reprezintă calea spre dezvoltarea unei societăți puternice“, ne-a declarat Iulia-Flavia Miron, pre­ședintele Consiliului Național al Elevilor.

Recomandările redacției