navetaElevii arădeni vor să demonstreze solidaritate cu colegii lor din alte judeţe ale ţării, cărora nu le-a mai fost decontată naveta de un an de zile.
„Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) constată atitu­dinea pasivă a Ministerului Educaţiei Naţionale faţă de problemele cruciale ale sistemului educaţional preuniversitar. În prezent, Legea Educaţiei Naţionale prevede faptul că elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în locali­tatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la inter­- nat sau în gazdă. Având în vedere situaţia actuală în ceea ce priveşte decontul navetiştilor şi anume fap-tul că Ministerul Educaţiei nu a prevăzut în bugetul de stat suma necesară decontării transportului elevilor care studiază într-o altă localitate decât cea în care sunt domiciliaţi, Consiliul Naţional al Elevilor consideră acest fapt o încălcare a Legii Educaţiei Naţionale. Una dintre cele mai importante şi signifiante urmări pentru elevii din România este imposibilitatea unora dintre aceştia de a se deplasa din localitatea de domiciliu în localitatea în care se află unitatea de învăţământ“, a declarat Simina Dra­goş, preşedintele Consiliului Elevilor din Arad.
În condiţiile actuale, elevii solicită Ministerului Educa-ţiei Naţionale să prezinte o poziţie fermă şi nişte măsuri concrete, fezabile, pentru reme­dierea situaţiei în următoarea scurtă perioadă de timp.
În caz contrar reprezentanţii elevilor vor lua măsurile necesare în vederea apărării drepturilor şi intereselor celor pe care îi reprezintă.

Recomandările redacției