navetaElevii arădeni vor să demonstreze solidaritate cu colegii lor din alte judeţe ale ţării, cărora nu le-a mai fost decontată naveta de un an de zile.
„Consiliul Naţional al Elevilor (CNE) constată atitu­dinea pasivă a Ministerului Educaţiei Naţionale faţă de problemele cruciale ale sistemului educaţional preuniversitar. În prezent, Legea Educaţiei Naţionale prevede faptul că elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în locali­tatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educaţiei prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi, pe bază de abonament, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a opt călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la inter­- nat sau în gazdă. Având în vedere situaţia actuală în ceea ce priveşte decontul navetiştilor şi anume fap-tul că Ministerul Educaţiei nu a prevăzut în bugetul de stat suma necesară decontării transportului elevilor care studiază într-o altă localitate decât cea în care sunt domiciliaţi, Consiliul Naţional al Elevilor consideră acest fapt o încălcare a Legii Educaţiei Naţionale. Una dintre cele mai importante şi signifiante urmări pentru elevii din România este imposibilitatea unora dintre aceştia de a se deplasa din localitatea de domiciliu în localitatea în care se află unitatea de învăţământ“, a declarat Simina Dra­goş, preşedintele Consiliului Elevilor din Arad.
În condiţiile actuale, elevii solicită Ministerului Educa-ţiei Naţionale să prezinte o poziţie fermă şi nişte măsuri concrete, fezabile, pentru reme­dierea situaţiei în următoarea scurtă perioadă de timp.
În caz contrar reprezentanţii elevilor vor lua măsurile necesare în vederea apărării drepturilor şi intereselor celor pe care îi reprezintă.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției