infractionalitatePoliţiştii arădeni vor executa controale pe traseele de deplasare a elevilor către şcoli, în anul şcolar 2013-2014, cu scopul de a preveni infracţiunile şcolare şi de a îmbunătăţi climatul de siguranţă publică.
Conform unei informări a Inspectoratului Judeţean de Poliţie Arad, care va fi prezentată, luni, în şedinţa Colegiului prefectural, poliţiştii de proximitate dar şi agenţii de siguranţă publică vor executa măsuri de control pe traseele de deplasare a elevilor, în vederea prevenirii victimizării acestora. De asemenea, se are în vedere monitorizarea şi destructurarea grupurilor de persoane cu comportament deviant care frecventează zonele populate de elevi şi vor fi informate conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, a autorităţilor locale şi a Inspectoratului Poliţieri Judeţului Arad despre nere­gulile constatate şi măsurile legale aplicate cu ocazia acţiunilor şi controalelor efectuate.
Conducerea IPJ Arad mai are în vedere continuarea controalelor la agenţii economici care comercializează băuturi alcoolice şi ţigări în imediata apropiere a unităţilor şcolare, în vederea asigurării respectării prevederilor legale în domeniu.
„Se vor desfăşura acţiuni de prevenire a abandonului şi absen­teismului şcolar, în colaborare cu cadrele didactice, instituţiile guver­- namentale şi organizaţiile non-guvernamentale care acţionează în acest domeniu, precum şi reprezentanţii mass-media”, se mai arată în informarea IPJ.
Conform aceluiaşi documente, în anul şcolar trecut, în unităţile de învăţământ şi în zona adiacentă a acestora, au fost sesizate 29 infracţiuni, 27 în mediul urban, şi doar 2 infracţiuni au fost sesizate în mediul rural.
Din totalul de 29 infracţiuni, 27 s-au comis în incintă şi 2 în zona adiacentă, 9 infracţiuni cu AN (autor necunoscut) şi 20 cu AC (autor cunoscut).
Cu privire la genurile de infracţiuni comise în unităţile de învăţământ, acestea se structurează astfel: loviri sau alte violenţe – 13, ameninţări – 3, furturi – 13.
Din cele 20 infracţiuni cu autori cunoscuţi , în ceea ce priveşte categoriile de autori situaţia se prezintă astfel: 13 elevi, 3 profesori, 3 altă categorie de autori, iar cu privire la victimele infracţiunilor săvârşite, 22 au fost victime elevi, 3 au fost profesori, la fel ca în anul anterior, iar 3 altă categorie.
Principalele cauze şi împrejurări care favorizează producerea fenomenului infracţional analizat sunt următoarele: lipsa de supraveghere sau supravegherea superficială a elevilor de către cadrele didactice, lipsa unei legături permanente între familie şi unităţile şcolare, datorată faptului că părinţii nu se implică corespunzător, lipsa unor măsuri eficiente de pază şi control, acces la unităţile de învăţământ, precum şi pregătirea precară a agenţilor de pază. Tot printre cauzele care favorizează infracţiunile şcolare se mai află neasigurarea condiţiilor pentru păstrarea bunurilor ce aparţin elevilor pe timpul pauzelor sau pe timpul unor activităţi ce se desfăşoară în alte locaţii decât sala de curs, restrângerea posturilor de pază în unităţile şcolare, în special în mediul rural, motiv pentru care ordinea în şcoală este menţi­nută de alte persoane prin cumul de funcţii sau elevi de serviciu, permisivitatea cu privire la deţinerea şi folosirea telefoanelor mobile pe perioada participării la cursuri, ţinând cont că majoritatea furturilor sesizate sunt de telefoane mobile.

Recomandările redacției