caravanaDacă prima etapă a campaniei „PNDR vine în satul tău“ s-a finalizat recent cu bune rezultate, cel mai probabil în a doua jumătate a lui septembrie va demara la Arad și etapa a doua.
„Se vor promova, atunci, măsurile ce vor putea fi accesate prin programul PNDR în perioada 2014-2020. Campania va acoperi toate comunele din județul Arad precum și cele nouă orașe și se va finaliza printr-o conferință finală ce se va ține în munici­piul Arad și la care vor participa conducerea centrală a APDRP“, spune Adrian Nogea, directorul Oficiului Județean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( OJPDRP) ARAD.
Cât privește rezultatele pri­mei etape a campaniei derulată în perioada 13 martie – 17 iunie 2013, acestea au fost deose­bite. Au fost informate peste 71.500 de persoane din mediul rural dar și din localități urbane mai mici. Caravana a oferit informații despre stadiul implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR (plăți directe, măsuri active, cum se pot evita neregulile și fraudele) și a distribuit materiale informative și promoționale. Publicul țintă al acestei Campanii este format atât din beneficiari ai proiectelor de investiții finanțate prin PNDR și ai plăților directe acordate prin APIA (Agenția de Plăți pentru Intervenție în Agricultură), cât și din potențiali beneficiari, reprezentanți ai presei și public larg. Cele 15 rulote de informare au derulat evenimente în 1.520 localități din 40 de județe ale României.
În județul Arad, după spusele directorului OJPDRP, Adrian Nogea, s-au făcut întâlniri cu sătenii, prin mijlocirea administrației locale, în toate cele 68 de comune și nouă orașe inclusiv o întâlnire finală în municipiul Arad.
Campania de informare „PNDR vine în satul tău” va continua cu a doua etapă. Informațiile oferite se vor axa pe consi­li­erea și sprijinul oferit benefici­arilor pentru derularea proiec­- telor pe care le implementează. De asemenea, evenimentele vor încerca să pregătească pe cei interesați în a-și dezvolta spiritul antreprenorial, atât de necesar pentru derularea pro­iectelor europene, dar și să informeze publicul despre ultimele noutăți legate de finanțarea agriculturii și dezvoltării rurale în România.
Obiectivul principal al campaniei este creșterea indicelui de absorbție efectivă și corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR.

Recomandările redacției