Caravana-PNDRDupă ce prima etapă a campaniei „PNDR vine în satul tău“ s-a finalizat cu bune rezultate, din această toamnă a demarat etapa a doua, așa după cum ne preciza la vremea respectivă  Adrian Nogea – directorul Oficiului Județean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ( OJPDRP) ARAD.
Dacă în prima etapă (derulată în perioada 13 martie-17 iunie 2013) au fost informate după datele agenției peste 71.500 de persoane din mediul rural, dar și din localități urbane mai mici, în a doua etapă, după cum se precizează în comunicatul remis de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) se estimează că nu­mărul va fi dublu. „În perioada august – noiembrie 2013,  în cea de-a doua etapă a Campaniei de informare «PNDR vine în satul tău» au fost programate 1.850 de întâlniri, la nivel național, cu beneficiarii PNDR“ în care „peste 140.000 de persoane vor fi informate“.
Participanții la campanii vor afla despre „consilierea și sprijinul ofe-rit beneficiarilor pentru derularea proiectelor pe care le implementea­ză. Mai precis promotorii vor comunica beneficiarilor și publicului par­­- ticipant informaţii privind: respec­tarea obligaţiilor contractuale şi evitarea neregulilor sau a fraudelor, cu evidenţierea clară a posibi­lelor consecinţe şi penalităţi; rea- ­lizarea şi respectarea graficului de eşalonare al plăţilor efectuate prin PNDR; aspecte ale întocmirii şi res­pectării declaraţiei de cheltuieli; derularea procesului de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor; posibilităţile de dezvoltare durabilă a mediului rural“ mai precizează comunicatul.
În plus, pe lângă informare, această a doua etapă a campaniei mai cuprinde și „activități de analiză a capacității de comunicare publică a APDRP prin organizarea unor acțiuni de tip «Client Misterios»; astfel, va fi stabilit nivelul de performanță al procesului informativ prin verificarea modului în care angajații Agenției se adresează beneficiarilor și răs­pund nevoilor de informare ale acestora“.
Aceasta deoarece obiectivul principal al Campaniei de Informare „PNDR vine în satul tău” este creșterea indicelui de absorbție efectivă și corectă a fondurilor nerambursabile acordate prin PNDR.

Recomandările redacției