Aula „Ştefan Cicio Pop” din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va găzdui astăzi, 27.02.2018, ora 12, lan­sarea revistei bilingve (ro­mână și engleză) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural bănățean”, în care un capitol reflectă evenimente publice din Arad.
Proiectul editorial este coordonat de conf. univ. dr. Lia Lucia Epure, cunoscut jurnalist timişorean, cadru didactic universitar al Fa­cultăţii de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport a Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
„Universitățile din Ti­miș și Arad sunt parte a programului  de comunicare și promovare a culturii în CCE2021, ceea ce înseamnă mai mult decât un program cultural (al celor șapte arte). În­seamnă o cultură a tra­dițiilor, a comunicării, a limbajului, a înțelegerii și a valorificării bogățiilor moștenite (patrimoniu, istorie, interculturalitate, multiculturalitate etc). Pentru că o parte din viața mea profesională este legată direct de Arad, ca și conferențiar universitar în cadrul Fa­cultății de Ştiinţe Socio-Umane, am cuprins acest eveniment cultural în cadrul programului Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, în speranța realizării de conexiuni cât mai diferite și complexe pentru anul 2021. Revista este cu­prinsă şi în programul „Timișoara – Capitală Culturală Europeană 2021”, care este un proiect regional, unde Aradul este partener”, a declarat conf. univ. dr. Lia Lucia Epure.
Revista bilingvă „Timișoara, pol al turismului cultural bănățean/Timisoara, the pole of cultural tourism in Banat” este structurată pe trei părţi. Prima parte cuprinde o descriere a unor importante evenimente culturale din judeţul Timiş, iar următoarele sunt dedicate unor manifestări reprezentative din jude­ţele Arad şi Caraş-Severin.

Recomandările redacției