Cum se apropie alegerile parlamentare, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad face un apel pentru verificarea actelor de identitate. Un număr mare de arădeni nu au acte de identitate ori acestea le sunt expirate.
Arădenii trebuie să apeleze la Serviciul local de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu, pentru eliberarea unui nou do­cument cu minim 15 zile şi maxim 180 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, respectiv în termen de 15 zile de la împli­nirea vârstei de 14 ani, în cazul eliberării primului act de identitate ori, ca urmare a producerii unor modificări privind schimba­rea numelui, schimbarea domi­- ciliului, pierdere,furt,distrugere, deteriorare.
Documentele pe care cetă­ţenii trebuie să le prezinte în susţinerea cererii pentru elibe­rarea actului de identitate, sunt: cererea tip pentru eliberarea actului de identitate; certificatul de naştere al solicitantului şi ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie; certificatul de căsătorie/hotă­rârea de divorţ definitivă şi irevocabilă/certificat de divorţ/cer­- ti­ficatul de deces al soţului decedat, original şi copie (după caz); documentul cu care se face do­vada adresei de domiciliu, origi­nal şi copie; consimţământul proprietarului spaţiului de lo­cuit (după caz); chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate, respectiv șapte lei și timbrul extrajudiciar în valoare de cinci lei sau documentul cu care se face dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru care se percepe doar pentru anumite si­- tuații.
În cazul persoanelor care nu pot prezenta toate documentele prevăzute de lege pentru elibe­rarea cărţii de identitate, acestea vor fi puse în legalitate pe linie de evidență a persoanelor cu cărţi de identitate provizorii care, potrivit legii, reprezintă documente de identitate însă, nu constituie și documente de călătorie.

Recomandările redacției