Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad organizează în data de 05.04. 2022, orele 09.00, la sediul unităţii, examen de atestare a calităţii de detectiv particular. Dosarele întocmite în vederea participării la examen vor fi depuse până la data de 31.03. 2022, la Serviciul de Investigaţii Criminale – Secretariat.

Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a). are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii

Europene ori ale Spatiului Economic European;

b). posedă cel puţin studii medii și este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c). este aptă din punct de vedere medical;

d). sa nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

e). nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f). a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad sau al D.G.P.M.B., după caz;

g). a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

Dosarul cu documentele necesare pentru a dobândi calitatea de detectiv particular trebuie să cuprindă:

– cerere de participare la examen;

– curriculum vitae;

– actul de stare civilă în copie (buletin, certificat naştere);

– actul de studii al unei instituţii de învăţământ superior în copie sau actul de

absolvire a unui curs de specialitate, în copie (în înţelesul art. 5, b) din L329/2003

republicată, pentru şcoala postliceală;

– certificat de cazier judiciar, cu termen de de valabilitate 6 luni de la data emiterii;

– declaraţia pe proprie răspundere autentificată din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

– certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii;

– dosar.

Recomandările redacției