Examenul de titularizare este susținut astăzi. Sute de candidați înscriși la Arad

0
406

Astăzi, 29 iulie, 2020 are loc pro­ba scrisă din cadrul concursului na­țional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020.
Aceasta începe la ora 9:00, în trei centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen în vederea protejării candidați­lor și a personalului implicat, în contextul situa­ției epidemiologice determinate de răs­pândirea SARS-CoV-2. Pentru sus­ți­nerea acestei probe, în județul Arad, s-au înscris 681 de candidați, la 46 de discipline.
Pentru susținerea probei scrise, candidații trebuie să fie prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8.15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului asigură condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.
Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și bare­mele de evaluare pentru toate disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte2020.edu.ro.
Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 4 august, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad, precum și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Eventualele contestații se depun la se­diul Inspectoratului Școlar Județean sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv
5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în data de 11 august.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).
Repartizarea candidaților pe postu­rile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă ne­- determinată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în perioada 12 – 14 august.
Cadrul normativ care reglementează organizarea și desfășurarea concursului național de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăță­mân­tul preuniversitar 2020, precum și progra­mele specifice pentru concurs sunt dis­po­nibile pe site-ul http://titularizare.edu.ro.
 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.