De aproape un an de zile în Arad, facturarea consumului de apă rece se făcea pe baza unui consum estimat. Asta a stârnit nemulțumiri în rândurile marii majorități a consumatorilor din Arad. Zilele trecute, Compania de Apă Arad a anunțat că ia măsuri, „pentru a veni în sprijinul asociațiilor de proprietari”, pentru ca facturarea lunară să fie făcută în baza cantităților efectiv determinate prin citire. „Astfel, în cazul imobilelor de tip condominiu, unde există mai mulți consumatori, angajații CAA vor citi lunar contoarele de branșament. Facturarea se va face, în aceste cazuri, în baza consumului de apă real și nu estimat.Dacă acest lucru nu este posibil, facturarea urmează a se face în una din modalitățile cuprinse în art. 12 din contractele de furnizare a serviciilor de apă și de canalizare semnate cu utilizatorii serviciului.  În situația în care facturarea s-a făcut prin altă modalitate decât citirea contorului, se va proceda la regularizarea consumului la următoarea citire”, se spune în comunicatul companiei. Aceasta mai  reamintește că „citirea lunară a apometrelor nu va duce la eliminarea diferenței între consumul înregistrat de contorul de branșament al asociației de proprietari și suma contoarelor individuale din apartamente. Trebuie făcută următoarea precizare: Compania de Apă Arad încheie  contracte cu asociațiile de proprietari, ca persoane juridice și nu cu consumatorii individuali.  Angajații Companiei citesc indexul contorului de branșament al asociației de proprietari. În urma citirii, se va factura consumul de apă înregistrat de acest contor de branșament și nu prin însumarea indexurilor contoarelor de apartament. În cadrul asociației de proprietari, contoarele individuale sunt repartitoare de costuri și fac parte din altă clasă de precizie decât contoarele de branșament”. Compania de Apă Arad spune că diferenţa de consum dintre cantităţile înregistrate de contorul de branșament şi suma cantităţilor indicate de contoarele individuale se datorează, de cele mai multe ori, unor pierderi de apă pe reţeaua interioară (conducte, robinete, toalete). O altă cauză este și că aceste contoare se citesc în perioade diferite. Contoarele de branșament se citesc după un program făcut public prin intermediul mass media și pe pagina de internet a Companiei www.caarad.ro.  Cum spuneam, ULAL Arad a luptat de un an de zile ca situația să se schimbe, adică să intre în normalitate. „A fost o campanie de aproape un an de zile. Am făcut  fel de fel de sesizări la toți cei abilitați sa facă ceva în acest sens. Desigur, în limitele și în spiritul legii. De  fapt, acum a venit și o notă de la ANRSC, organul de reglementare și monitorizare  în materie, prin care solicita revenirea la facturare pe baza citirii și nu estimării. Pe această cale țin să mulțumesc președinților asociațiilor de proprietari din Arad care au susținut demersurile ULAL Arad efectuate la instituțiile locale și naționale de profil, în efortul de a determina Compania de Apă Arad să citească lunar contoarele de branșament aflate pe domeniul public la utilizatorii casnici colectivi”, a spus Dorina Lupse, președinte ULAL Arad.

Recomandările redacției