Organizat în cadrul acţiunii „Ziua Facultăţii” de către Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în data de 22 martie 2013, de lector dr. Ana Honiges şi decan prof. univ. dr. Teodor Pătrăuţă, workshop-ul „Actualităţi şi perspective în didactica biologiei” a avut ca invitaţi pe prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, preşedintele Asociaţiei Profesorilor de Biologie din România, conf. dr. Naela Costică, de la Facultatea de Biologie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, inspector şcolar prof. Ioan Stan de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, prof. univ. Endre Máthé, decanul Facultăţii de Ştiinţele Naturii, Inginerie şi Informatică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, doamna profesor Andreea Vida, şefa Cercului pedagogic al Profesorilor de Biologie din Municipiul Arad. Workshop-ul s-a bucurat de numeroşi participanţi: studenţi, masteranzi, profesori de specialitate din universitate şi în special profesori de biologie din şcolile din municipiul şi judeţul Arad.
Prezentările şi dezbaterile s-au axat pe modul în care aceste domenii influenţează dezvoltarea didacticii biologiei în perioada contemporană, pe progresele uriaşe înregistrate de ştiinţele biologice, centrarea pe competenţe şi pe elev-student a întregului proces de predare – învăţare – evaluare.
Evenimentul a constituit un prilej de evocare a contribuţiei marcante a Prof. Univ. Dr. Aurel Ardelean, preșe­­dintele UVVG, la dezvoltarea învăţământului biologic, ca autor de manuale şcolare şi numeroase publicaţii ştiinţifice de specialitate, om de ştiinţă, iniţiator al Institutului de Ştiinţe ale Vieţii.
Participanţii şi-au propus repetarea evenimentelor de acest gen, organizarea de comunicări ştiinţifice, atragerea studenţilor şi elevilor în cercetarea biologică, prin implicarea universităţii noastre, în colaborare cu Asociaţia Profesorilor de Biologie şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad.
Lect. Dr. Ana Höniges, cadru didactic al Departamentului de Pregătire a Cadrelor Didactice, care a condus worksophul, a precizat că dezbaterea s-a axat pe teme de didactică, de interes pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, în special pentru cele de biologie şi aria curriculară matematică şi ştiinţe ale naturii, precum şi pentru studenţi, masteranzi şi cadre didactice universitare. „În domeniul curriculumului şi a didacticii în general, precum şi a didacticii biologiei în mod special în cazul de faţă, se produc transformări majore pentru că a apărut un nou cadru de referinţă al curriculumului în ţara noastră şi în funcţie de acesta, toate documentele curri­culare şi modul de organizare a actului de predare – învăţare – evaluare se va reaşeza pe temelii noi”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, ne-a declarat: „Biologia, care s-a înscris ca o disciplină fundamentală în contextul învăţământului naţional, a avut o dezbatere importantă la care au participat cadre didactice din mai multe Centre universitare. S-au prezentat o serie de puncte de vedere ale evoluţiei acestei discipline, care prin excelenţă contribuie la educaţia elevilor şi a studenţilor, care face parte din topul disciplinelor naţionale şi internaţionale. Vrem ca Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” să aducă noi repere de curriculum în orientarea activităţii acestei discipline. S-au fixat câteva jaloane importante pentru ca elevii, viitori studenţi, să se îndrepte către Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi către facultăţile cu profil biologic, cum sunt Ştiinţele Silvice şi celelalte facultăţi, care funcţionează în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Dezbaterea a încununat un studiu efectuat de specialiştii Departamentului de Pregătire Pedagogică, privind predarea în licee şi universităţi a ştiinţelor naturii, cunoştinţelor despre natură şi a celorlalte discipline de ştiinţe ale vieţii şi ale mediului”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției