SAMSUNGLa iniţiativa cadrelor didactice şi a studenţilor Facultăţii de Teologie Ortodoxă Ilarion V. Felea din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad, zilele trecute s-au desfăşurat lucrările Simpozionului Naţional Studenţesc „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena – contextul istoric, teologic şi cultural al epocii lor“. Acesta se înscrie în şirul manifestărilor omagiale de anul acesta, dedicate de către Patriarhia Română aniversării a 1700 de ani de la proclamarea Edictului de la Mediolanum.
În deschiderea festivă, pr Ioan Tulcan, decanul Facultăţii din Arad, a salutat prezenţa Chririarhului la acest simpozion, arătând că „facultatea arădeană se înscrie, de două decenii încoace, în rândul instituţiilor de învăţământ supe­- rior teologic care promovează o vie cercetare, prin organizarea de conferinţe axate pe teme de interes pentru Biserica şi societatea românească”.
Lucrările au continuat cu prezentarea referatelor pregătite de masteranzi şi studenţi: Bogdan Timariu – Împăratul Constantin cel Mare şi contextul fondării Constantinopolului; Sucurro Sergiu – Chipul duhovnicesc al Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena reflectat în mărturiile istorice ale vremii lor, în vieţile sfinţilor şi în rânduiala liturgică a Bisericii; Morariu I. Marius – Disputa ariană în contextul epocii de aur a creştinismului şi contribuţia lui Constantin cel Mare la soluţionarea ei; Apintiliesei C. Costin – Constantin cel mare şi teritoriul românesc; Deaconu Petru – Modalităţi de cinstire a Sf. Împăraţi Constantin şi Elena prin panegiric la predicatorii români. Prezentare selectivă; Tro­honel Mădălin – Organizarea politico-administrativă a Imperiului Roman în timpul împăratului Constantin cel Mare şi reflectarea acesteia în organizarea bisericească; Dan Levente – Aspecte din politica culturală a Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Viliga Valentin – Convertirea la creştinism a lui Constantin cel Mare – Convingere sau interes politic?; Moclinda M. Nicolae – Studiu omiletic comparativ asupra predicii la sărbătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena; Heler Cătălin – Sfântul împărat Constantin el Mare – de la monoteismul” păgân la monoteismul creştin; Murari Ovidiu – Dezbaterea teologică şi cristalizarea Crezului la Sinodul I ecumenic; Sandu Sergiu – Trecerea de la păgânism la creştinism în vremea Sfântului Împărat Constantin cel Mare; Popa Ovidiu – Implicaţiile mutării capitalei de la Roma la Bizanţ.

Recomandările redacției