uavFacultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad va găzdui în perioada 20-25 septembrie patru evenimen­te de amploare. Este vorba de Congresul Facultăţilor de Teologie din Patriarhia Română, Colegiul Decanilor din Facultăţile de Teologie Ortodoxă, Întâlnirea Directorilor Şcolilor Doctorale din cadrul Facultăţilor de Teologie Ortodoxă şi vizita în România a Grupului Internaţional Interortodox privind calitatea învăţământului te­o­logic actual. „Cele patru evenimente repre­zintă o recu­noaştere a instituţiei noas­- tre de învăţământ teologic superior şi o provocare în plan academic şi bisericesc. Considerăm că acestea vor conduce la o creştere a calităţii în învăţământul teologic ortodox din Patriarhia Română”, ne-a declarat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedinta Consiliului Academic al UAV la conferinţa de presă susţinută ieri.
Cel de-al şaselea Congres al facultăţilor de teologie ortodoxă din Patriarhia Română se va desfăşura între 21 şi 23 septembrie la Arad, prin hotărârea 2441/2014 a Sfântului Sindod al BOR, hotărâre care „confirmă şi promovează buna reputaţie a Facultăţii de Teolo­gie Ortodoxă din Arad în Patriarhia Ro­mână”, potrivit rectorului Ramona Lile.
Tema aleasă pentru ediţia din acest an este „Teologie şi misiune. Rolul facultă- ţilor de teologie în contextul misiunii parohiale”, la Congres fiind aştep­taţi profesori de la facultăţile şi departamentele de teologie ortodoxă din Bucureşti, Sibiu, Iaşi, Cluj, Cra­iova, Oradea, Constanţa, Târgovişte, Alba-Iulia, Piteşti, Timişoara, Caransebeş, Galaţi şi Baia Mare.
În zilele de 23, 24 şi 25 septembrie, UAV va prima şi vizita membrilor Grupului Internaţional de Lucru asupra Învăţământului Teologic Ortodox, vizită care se va face remarcată în cadrul Congresului printr-o dezbatere cu titlul „Calitatea procesului de învăţământ în Facultăţile de Teologie Ortodoxă. Discuţii asupra situaţiei actuale şi perspective”. Grupul va pre­zenta o paletă de soluţii de dezvoltare pe plan internaţional în învăţământul teologic ortodox, iar apoi – a ţi­- nut să precizeze pr. prof. dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad- „vor avea loc discuţii ample la nivelul conducerii Facultăţii de Teo­- logie Ortodoxă din Arad, precum şi la nivelul di­fe­ritelor compartimente ale Facultăţii”.

Recomandările redacției