O delegaţie a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” condusă de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator şi preşedintele Universităţii, a participat, în perioada 24-26 aprilie, la Adunarea Generală a Federaţiei Europene a Şcolilor (FEDE), care s-a desfăşurat, la Bruxelles, la Parlamentul European, sub auspiciile celebrării a 50 de ani de cooperare europeană în domeniul educaţiei.
Lucrările au fost prezidate de prof. dr. Edouard Jagodnik, preşedintele FEDE şi au debutat cu întrunirea membrilor Comitetului Federaţiei Europene a Școlilor, unde prof. univ. dr. Aurel Ardelean îndeplineşte funcţia de vicepreşedinte pentru al treilea mandat. În cadrul dezbaterilor au fost anali­zate atât creşterea calitativă a învăţământului european şi examenelor FEDE, cât şi prezentarea noilor şcoli şi universităţi admise în Federaţie.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a subliniat că numărul şcolilor superioare înscrise în Federația Europeană a Școlilor, organism participativ pe lângă Consiliul Europei este în creştere de la an la an, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” fiind una dintre cele 620 de şcoli membre ale FEDE alături de importante instituţii universitare din Franţa, Germania, Spania, Elveţia, Belgia și Italia. „La Adunarea Generală FEDE au participat și două prestigioase Universităţi din China, iar Ministerul Comerţului Chinez a transmis intenţia de a încheia un parteneriat cu FEDE în scopul organizării unui schimb de experienţă între şcolile membre şi instituţiile chineze. Un acord de principiu a fost deja încheiat între Universitatea noastră, FEDE și cele două Universități din China, în scopul găzduirii unor seminarii de formare cu participarea unor persona­lităţi din mediul universitar şi de afaceri chinez”, a precizat vicepreședintele FEDE, prof. univ. dr. Aurel Ardelean.
Tot în cadrul Adunări Generale FEDE, delegaţia Universităţii de Vest „Vasile Goldiș” a participat la două mese rotunde desfăşurate la Parlamentul European cu tema: „50 de ani de cooperare în domeniul educaţiei” şi „Importanţa cetăţeniei europene”, unde au fost prezente numeroase personalităţi marcante ale construcţiei euro­pene, precum prof. univ. dr. Gerard-Francois Dumont, rectorul Universităţii Paris-Sorbonne, Nicole Fontaine, preşedintele Parlamentului European între anii 1999-2002, Sylvie Guillaume, vice-preşedinte al grupului Social – Democrat, Alain Mouchoux, membru al Comitetului sindical european al educaţiei, Jean Marie Cavada, deputat european şi preşedintele Mişcării Europene pentru Franţa.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a declarat că „lucrările Fe­deraţiei Europene a Şcolilor desfășurate la Parlamentul European au marcat 50 de ani de la apariţia acestei instituţii cu statut participativ în Consiliul Europei. Au fost prezenţi reprezentanţi a peste 200 de şcoli, atât din învăţământul preuniversitar, cât şi cel universitar, dar şi o serie delegații străine și reprezentanți ai Parlamentului European. Membrii FEDE au sărbătorit acest eveniment prin lansarea cărții „Mândru de a fi cetățean european”, a cărei prefață este semnată de Martin Schulz, președintele Parlamentului European și printr-o serie de dezbateri, unde au expus profesori din Europa și Statele Unite. A fost analizată în special problema calităţii învăţământului academic şi reforma învăţământului academic, în această etapă, punându-se accent pe principiul autonomiei academice şi principiul liber­tăţilor academice, care trebuie să se respecte în toate ţările care organizează învăţământ academic”.
În cadrul lucrărilor, prof. univ. dr. Aurel Ardelean i-a acordat, în numele Senatului UVVG, d-lui prof. univ. Edouard Jagodnik, Diploma şi Medalia jubiliară „Vasile Goldiş”. „În calitatea mea de vicepreşedinte al acestei Federaţii, colaborez foarte bine cu preşedintele FEDE, Edouard Jagodnik, pe care l-am invitat și chiar mi-a confirmat participarea la Zilele Academice ale Universităţii noastre, care vor avea loc în perioada 17-18 mai, unde va prezenta un studiu privind evoluţia învăţământului academic în Europa în ultimii 20 de ani”, a precizat vicepreședintele FEDE, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rector fondator și președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției