morahalomVineri după-masa în sala festivă a Primăriei oraşului maghiar Mórahalom a avut loc evenimentul de demarare a proiectului ECOREHAB 2 – „Program complex de reabilitare a biotopelor de sărătură şi de apă pe terenuri ocrotite prin creşterea şi folosirea speciilor autohtone”, derulat de Oraşul Pecica împreună cu partenerul acesteia, Adminsitraţia Locală a Oraşului Mórahalom în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013, finanţat de Uniu­nea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi de cele două state membre.
Din partea Primăriei Oraşului Pecica a participat o delegaţie formată din patru membri, printre care viceprimarul Miodrag Stanoiov, care le-a vorbit participanţilor la eveniment şi reprezentaţilor presei maghiare despre utilitatea continuării colaborării dintre cele două oraşe.
Proiectul are o valoare totală de 695 149,60 euro, din care suma destinată părţii române este de 390 748,60 euro, contribuţia proprie fiind de 8205,72 Euro (2,10%), se desfăşoară pe o durată de 12 luni şi urmăreşte construirea unui Centru de Vizitare lângă ferma de bivoli existentă.
Clădirea va avea un aspect foarte interesant, dar va respecta în totalitate calitatea mediului din zonă, prin integrarea în construcţie a unor funcţiuni ce nu produc reziduuri dăunătoare, a unor materiale nepoluante, a unor instalaţii ce folosesc energie regenerabilă şi a unor instalaţii care (re)uti­lizează apele pluviale pentru grupurile sanitare în necesarul de apă nepotabilă.
Centrul de vizitare pentru ferma de bivoli va trebui să funcţioneze ca un spaţiu specializat pentru prezentarea fermei, un spaţiu expoziţional, unde să fie explicate în mod ştiinţific toate procesele care se întâmplă acolo.
Centrul va avea o terasă înierbată pentru a se integra cât mai bine în peisaj, creându-se astfel un al doilea turn de observare al fermei.
În interior va avea o sală de prezentare, un birou, o bucătărie, grupuri sanitare şi un depozit. Biroul va avea cele mai moderne dotări (cu calculatoare, proiectoare şi televizoare 3D, boxe integrate etc.).
Clădirea va cuprinde un cuptor de pâine tradiţional pentru prepararea Pi­tei de Pecica, un colţ urmând să fie rezervat produselor tradiţionale.
Se vor cumpăra 60 de biciclete pentru care se amenajează un depozit care va servi şi ca panou de bun venit, respectiv suport pentru panouri fotovoltaice.
De asemenea, vor fi realizate în jurul clădirii şi alte elemente utile şi decorative în acelaşi timp.

Recomandările redacției