apiaFermierii arădeni care intenţionează să contracteze credite pentru extinderea activităţii vor fi susţinuţi de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Fermierii beneficiari ai plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la specia bovine pot cere adeverinţe pentru împrumuturi. Adeve­rinţele deservesc fermierilor care vor să facă împrumuturi de la băncile cu care APIA a încheiat convenţii.
Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea folosirii resurselor financi­are, necesare activităţilor cu­rente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii pri­melor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi po­trivit preve­derilor legale. Fondul de Ga­rantare a Creditului Rural şi Fondul Na­ţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci fermierilor.
Toate conventiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garan­tare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro. Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o adeverinţă de înregistrare a fermierului, prin care confirmă ca beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC, sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2013, că s-au efectuat verificările administrative asupra cererii de solicitare a plății până la data emiterii adeverinței, precum și numărul de animale eligibile pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne. De ase­menea, în adeverință se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinței, că a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislația în vigoare și că îndeplinește condițiile pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic. Trebuie menţionat că adeverinţele se eliberează numai pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne pentru dosarele complete care au verificarea administrativă finală şi „Confirmare procesare RNE – APIA”.
Conform legislaţiei, cuantumul de plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de animal. Reprezentanţii APIA pun în vedere fermierilor să fie atenţi la condiţiile de creditare impuse de bănci.

Recomandările redacției