PopÎntr-un cadru festiv, în prezenţa Înalt­preasfinţitului Timotei, Arhiepiscopul Aradului, în ultima zi a anului şcolar 2012-2013, la Seminarul Teologic Ortodox din Arad s-a desfăşurat festivitatea de premiere a elevilor merituoşi. În cuvântul de deschidere, părintele prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului, a evidenţiat realizările elevilor pe par­cursul anului şcolar, activitatea profesorilor şi implicarea părinţilor în susţinerea acestora şi a şcolii.
A urmat înmânarea premiilor, constând în diplome şi cărţi oferite de Centrul eparhial şi şcoală, între elevii cu rezul­- tate deosebite fiind evidenţiaţi: Ovidiu-Ionuţ Mîlcomete (clasa a XII-a, şef de Promoţie, premiul I, reprezentantul eparhiei şi al Mitropoliei Banatului la Concursul Naţional „Părintele Dumitru Stăni­loae”), Alin Ciotea (clasa a XI-a, premiul I), Ştefan Ioan Muţ (clasa a X-a, premiul I), Sorin Denis Andra (clasa a IX-a, premiul I), alături de ceilalţi elevi premiaţi.
În continuarea festivităţii, preotul Dr. Vasile Pop, consilier cultural la Centrul eparhial, a evidenţiat activităţi extra­curriculare ale profesorilor şcolii pe plan pastoral misionar şi catehetic, responsabilitatea încredinţată în formarea şi educarea tinerilor teologi, aducând mulţumiri acestora, creşterea duhovnicească de la an la an a elevilor seminarişti ai acestei prestigioase unităţi de învăţământ teologic confirmând o muncă susţinută, cu posibilităţi de optimizare.
Părintele Prof. Univ. Dr. Ioan Tulcan, decanul Facultăţii de Teologie din Arad, a felicitat la rândul său pe cei care s-au implicat şi se implică în actul educaţional şi care au făcut ca Seminarul Ortodox să devină o şcoală de referinţă pentru aceas­tă parte de ţară.

Recomandările redacției