Filialele Institutului Cultural Român (ICR) din provinciile istorice ale României, printre care şi Filiala Banat-Crişana cu se­diul la Arad, şi-au încetat, miercuri, activi­tatea, decizia fiind luată de Comitetul Director al instituţiei în urma unei analize a impactului acţiunilor derulate de acestea.
Conform unui comunicat de presă, Comitetul Director al ICR a decis înche­ie­rea acestui „program-pilot”, în consecinţă, începând cu 31 iulie, filialele ICR din ţară îşi vor înceta activitatea. „ICR le mulţu­meşte pentru colaborare şi pentru efortul depus tuturor celor implicaţi în acest demers”, se arată în comunicatul de presă.
Filiala Banat-Crişana, cu sediul la Arad, a fost inaugurată în 24 ianuarie 2013 avându-l ca director pe scriitorul Gheorghe Schwartz şi director adjunct pe Lucian Alexiu.
Gheorghe Schwartz nu a dorit să comenteze în niciun fel decizia Comitetului Director al Institutului Cultural Român.
Printre obiectivele filialelor se nu­mă­rau: diseminarea informaţiilor referitoare la programele Institutului Cultural Român şi oportunităţile oferite de ICR creatorilor români şi operatorilor culturali din România, încurajarea şi sprijinirea formelor de cultură din provinciile istorice ale ţării, cooperarea cu institutele culturale româ­neşti din străinătate în vederea promovării valo­rilor competitive create în aceste spaţii, co­ope­rarea cu teatre, opere, edituri, universităţi, institute de cercetare ştiinţifică şi dez­voltare tehnologică sau companii.

Recomandările redacției