judeteanManifestările organizate de Consi­liul Judeţean Arad şi Centrul Cultural Judeţean Arad în luna septembrie au fost prezentate ieri într-o conferinţă de presă la care au fost prezenţi preşedintele Nicolae Ioţcu, directoarea Anamaria Dragoş, precum şi primari ai comunelor partenere şi reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor filiala Arad.
Tabără de cercetare etnografică
Astfel, prima din calendarul cultural al lunii va fi Tabăra de cercetare etnografică Bata 2013, care se va desfăşura în perioada 1- 6 septembrie. Ajunsă la a V-a ediţie Tabăra de cercetare etnografică este organizată în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti, Faculta­tea de Litere, şi urmăreşte o cercetarea complexă din perspectivă etnologică a satelor Viriş Mort şi Bacăul de Mijloc. Participă conf.dr.Narcisa Ştiucă, şef Ca­tedră Studii culturale, lector dr. Adrian Stoicescu şi studenţii Cincan Florentina Daniela,Mihăescu Tudor, Pănoiu Anca, Popa Bogdan Andrei. Coordonator este dr.Elena Rodica Colta.
„Cercetarea îşi propune  să sal­veze o informaţie, care riscă să se piardă datorită modernizării satelor şi a schimbărilor culturale produse în ultimii ani în universal rural, prin stocarea întregului material adunat pe CD-uri într-o arhiva etnografică la Centrului Cultural Judeţean Arad, urmând ca pe viitor interviurile reali­zate să fie valorificate ştiinţific. De asemenea materialul va fi pus la dispoziţia celor care doresc să se documenteze”, au declarat organizatorii.
Ateliere literare, colocvii, lecturi publice
Festivalul de Literatură Dorel Sibii – ediția a XV-a, şi Tabăra de Creaţie Lite­rară a Tinerilor Scriitori de la Săvârşin vor fi următoarele pe agenda culturală a Consiliului Judeţean şi a Centrului Cultural Judeţean Arad. Cele două manifestări vor avea loc în perioada 4 – 8 septembrie şi vor reuni la Săvârşin    scriitori din Arad şi judeţele limitrofe (Timiş, Hunedoara, Bihor, Alba), precum şi din Serbia şi Ungaria.
De câţiva ani, printre amfitrionii Festivalului „Dorel Sibii” de la Săvârşin se numără şi Fundaţia culturală „Princi­pesa Margareta”, care, în prezenţa Alteţelor Lor Regale, acordă, an de an, un premiu substanţial unui scriitor consacrat participant. Printre câştigători de până acum se numără Daniel Vighi, Vasile Dan, Adrian Popescu, Ion Mure­şan, Şerban Foarţă. Vor avea loc ateliere literare, colocvii, lecturi publice. După fiecare ediţie se editează o antologie care cuprinde creaţiile scriitorilor  prezenţi. Sponsorul principal al Taberei este Universitatea de Vest Vasile Goldiş care asigură cazarea participanţilor.
Studii de cercetare în domeniul politicilor culturale
Toamna acestui an va aduce în prim-planul vieții culturale arădene desfășurarea Simpozionului internațio­nal organizat sub auspiciile proiectului CreArt la Consiliul Județean Arad în perioada 26-28 septembrie. Tematica abordată în cadrul simpozionului se va concentra pe  studii de cercetare în domeniul politicilor culturale și pe studii de caz ale orașelor europene. Între invitații la acest eveniment marcant de menționat este  numele  domnului  Thomas Perrin, cercetător asociat la Centrul de Cercetare PACTE-CNRS al Universității din Grenoble și la Institutul Universitar de Studii Europene din Barcelona, expert în cadrul Compendiumului politicilor și tendințelor culturale în Europa, membru al ECURES (Asocia­ția Europeană pentru Cercetări Cultu­rale).
Festivalul Vânătorii Bata – între tradiţie şi preocupare pentru mediu
Centrul Cultural Judeţean Arad în colaborare cu Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi şi primăria Bata au pregătit un final cel puţin spectaculos lunii septembrie. Astfel, duminică, 29 va avea loc Festivalul Vânătorii. Ajunsă la cea de-a VI-a ediţie manifestarea a câştigat notorietate    de-a lungul timpului.
„Acest festival se vrea, în primul rând, o deschidere spre publicul larg a tradiţiilor şi obiceiurilor  legate de vânătoare. Oas­peţii evenimentului vor avea surpri­za să descopere că vânătoarea nu în­seamnă numai uci­derea animalelor sălbatice ci şi o adevărată cultură cu ritualuri, tra­diţii şi obiceiuri care au însoţit actul vânătorii de-a lungul timpurilor. Iar dacă până acuma toate acestea se desfăşurau într-un spaţiu de tagmă destul de ermetic, festivalul este o sansă de cunoaş­tere şi înţelegere corectă a feno­me­nului”, au ţinut să precizeze orga­nizatorii, care ne-au asi­gurat de asemenea că probele de măiestrie vânătorească, de preparare a mâncărurilor specifice, dresura canină, evaluarea trofeelor sau prezentarea grupelor de vânători din judeţul nostru, vor constitui deliciul acestui festival.
La festival participă şi asociaţiile de vânătoare din judeţul Arad, Direcţia Silvică Arad, precum şi invitaţi din alte judeţe şi chiar din străinătate.

Recomandările redacției