Agenția Națională de Administrare Fiscală intensifică, în anul 2022, activitățile de îndrumare și asistență în domeniul fiscal, manifestându-și în acest sens rolul activ pentru sprijinirea contribuabililor în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale ce le revin.  Astfel, Agenția Națională de Administrare Fiscală derulează trei Proiecte pilot privind stimularea conformării voluntare, dedicat persoanelor fizice, care se vor concentra pe educarea și informarea contribuabililor despre obligațiile fiscale.Obiectivele acestora sunt creșterea gradului de informare și stimularea conformării fiscale voluntare a contribuabililor persoane fizice, pentru următoarele categorii de contribuabili:  cadre didactice și alte persoane ce pot obține venituri din meditații,   persoane care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor,  persoane fizice care realizează venituri din prestarea unor activități de înfrumusețare și  întreținere corporală.   Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din meditații, activități educaționale și alte forme de învățământ” urmărește identificarea unor instrumente de lucru în zona conformãrii voluntare în cazul cadrelor didactice și a altor persoane care prestează servicii de meditații, care să aducă eficiență și rezultate satisfăcătoare,  în vederea replicării pe o scară mai  largă, pe un termen mediu și lung. Într-o primă etapă proiectul se desfășoară în  județele Cluj și Sibiu. Proiectul „Venituri realizate de contribuabili – persoane fizice din cedarea folosinței bunurilor” este un proiect pilot desfășurat la nivelul județelor Brașov și Constanța. Proiectul își propune să prevină și să reducă fenomenul de subdeclarare, de nedeclarare a veniturilor din chirii/cedarea folosinței bunurilor și de neînregistrare în scop fiscal. Cei de la Finanțe au spus că e foarte probabil ca proiectul să se extindă și la nivelul județului Arad.

Recomandările redacției