Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad anunţă că, începând cu data de 1 februarie, au fost introduse noi obligaţii fiscale pentru mai multe categorii de agenţi economici. Astfel, se va încasa un impozit pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi a gazelor naturale, reglementat de O.G nr.5/2013. „Acesta se aplică operatorilor de transport de energie electrică şi gaze naturale, licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorilor economici distribuitori de energie electrică şi gaze naturale, licenţiaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, titulari ai unor contracte de concesiune încheiate cu Ministerul Economiei şi Comerţului sau cu autorităţi locale. De ase- menea, a fost introdus un impozit pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, reglementat de O.G 6/2013. Se aplică operatorilor economici inclusiv filialele acestora şi/sau operatorii economici aparţinând aceluiaşi grup de interes eco­nomic, care desfăşoară activităţi de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale, respectiv: activităţi de exploatare forestieră -cod CAEN 0220 (exploatarea masei lemnoase în baza unei autorizaţii de exploatare), extracţia cărbunelui superior-cod CAEN 0510, extracţia cărbunelui inferior –cod CAEN 0520, extracţia petrolului brut-cod CAEN 0610, extracţia minereurilor feroase-cod CAEN 0710, extracţia minere­uri­lor de uraniu şi toriu –cod CAEN 0721, extracţia altor minereuri metalifere neferoase-cod CAEN 0729 şi alte activităţi extractive-cod CAEN 0811, 0812, 0891, 0892, 0893, 0899 precum şi operatorilor economici care au licenţe de exploatare a resurselor menţionate, dar a căror activitate principală nu corespunde acestor coduri CAEN”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad.
Un alt impozit nou introdus este pentru veniturile suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale, reglementat de O.G nr.7/2013, privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării pre­- ţurilor din sectorul gazelor naturale. Impozitul se aplică operatorilor economici, inclusiv filialele acestora şi operatorilor economici aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care desfăşoară efectiv atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul naţional, în marea teritorială şi zona economică exclusivă a României din Marea Neagră, asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale. „Obligaţiile fiscale menţionate se stabilesc potrivit legis­laţiei specifice care le reglementează şi se declară de către operatorii economici, la organul fiscal competent, lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care acestea se calculează, prin completarea şi depu­ne- rea formularului 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, aprobat prin O.P.A.N.A.F. nr. 1950/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorii economici care au calitatea de plătitori pen- ­tru impozitele menţionate, au de ase­- menea obligaţia depunerii la organul fiscal competent, a declaraţiei de men­ţiuni – formular 010/070, prevăzute de O.M.F.P nr.262/2007, cu modifi­că­rile şi completările ulterioare, pentru includerea acestor impozite în vecto­rul fiscal al contribuabilului. Primul termen de depunere al formularului 100 – Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, pentru declararea impozitelor introduse prin actele normative mai sus invocate este data de 25 martie 2013”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției