Statul a câştigat sume importante ca urmare a valorificărilor făcute de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Arad, care a scos la vânzare, aşa cum prevede legea, bunurile confiscate. Astfel, în primele trei trimestre ale anului în curs, valoarea bunurilor vândute se ridică la 2,23 milioane de lei. „Conform legislaţiei, mărfurile perisabile se valorifică de îndată. AJFP Arad, prin Compartimentul Valorificări, procedează la valorificarea în regim de urgenţă a mărfurilor considerate perisabile (fructe, legume, produse congelate). În cazul bunurilor neperisabile se aşteaptă de la întocmirea procesului verbal, un termen de 15 zile plus data poştei, în cazul în care se va formula contestaţie. După trecerea acestui termen fără înregistrarea contestaţiei se procedează la evaluarea de către comisie şi valorificarea produselor.Totalul sumelor atrase la bugetul general consolidat prin valorificarea bunurilor intrate în proprietatea statului s-a ridicat la 2,23 milioane lei în primele trei trimestre ale anului în curs, dintre care 80.000 de lei urmare vânzărilor prin magazin”, a declarat Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad.
Potrivit reprezentanţilor Finanţelor arădene, s-a întocmit o statistică din care reiese că cele mai im­­por­tante sume sunt obţinute prin valorificarea bunurilor perisabile (le­gu- me, fructe, cereale) confis­cate. În ceea ce priveşte ma­ga­zinul instituţiei,  principalele mărfuri comercializate aici au fost produse textile, încălţăminte, produse cosmetice, produse alimentare, cafea şi parfumuri.
Mărfuri furnizate de
Inspecţia Fiscală
Potrivit reprezentanţilor instituţiei, un aport important la aceste încasări a fost adus de Activitatea de Inspecţie Fiscală care, prin acţiunile operative şi prin procedura de trafic control la punctul vamal Nădlac, desfăşurată cu program non stop, a contribuit şi contribuie la depis­ta­rea, limitarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de eva­ziune şi fraudă fiscală, şi, implicit la conturarea bugetului general consolidat.
Mărfurile confiscate sunt scoase la vânzare conform prevederilor OG nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
„Ordonanţa de guvern a fost republicată în luna septembrie  fiind aduse o serie de modificări şi completări dintre care prezentăm următoarele:
în cursul procesului al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare, înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive şi irevocabile, organul care a dispus măsura confiscării poate hotărî de îndată valorificarea bunurilor confiscate, la cererea proprietarului bunurilor sau atunci când există acordul acestuia. De asemenea, Legea 65/2014 pentru modificarea OG 14/2007 stipulează că la constatarea unor împrejurări privind săvârşirea unor fapte pentru care legea prevede aplicarea sancţiunii contravenţionale, complementare a confis­cării bunurilor, agentul constatator poa­te lua măsura provizorie de indisponibilizare a bunurilor respective în vederea confiscării, întocmind în acest sens un proces-verbal de indisponibilizare. Prin procesul-verbal de indisponibilizare încheiat agentul constatator înştiinţează persoana la care s-au găsit bunurile asu­pra faptului că are posibilitatea, în termen de maximum 24 de ore, să depună la agentul constatator explicaţii scrise cu privire la împrejurările constatate şi/sau să depună orice document pe care îl consideră relevant, după caz, de natură să de­­termine revocarea măsurii provizorii. După expirarea termenului prevăzut, în funcţie de faptele săvârşite şi documentele depuse, agentul constatator dispune fie revocarea mă­surii provizorii de indisponibilizarea, fie aplicarea sancţiunii contravenţionale”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției